Kan uformelle »husmøder« tage store beslutninger i andelsforeningen?

Andelsboligmarkedet betegnes lidt spøgefuldt som Det Vilde Vesten af advokater. Området er så komplekst, at ingen forening bør undlade at have en professionel administrator som bagstopper.

Når »husmøder« går fra at handle om rod i kælderen til vidtrækkende økonomiske konsekvenser for andelshavere, er der grund til at slå alarm. Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

? Jeg bor i en lille andelsforening med kun ti andele. Der har i alle årene, jeg har boet her, været et begreb, der kaldes »husmøder«. I begyndelsen trak jeg lidt på smilebåndet af dette lidt flippede begreb, da punkterne på dagsordenen omhandlede småting som »rod i kælderen« og »nye navneskilte til dørtelefonen«.

Gennem de seneste år har disse husmøder dog afløst og tilsidesat generalforsamlinger og vores vedtægter. »Husmøder« nævnes ingen steder i vedtægterne.

Husmøderne afholdes med meget kort varsel, uden advokat, der er ingen regler for afstemninger, og der tages ikke referat. Ofte lægger bestyrelsen disse møder, så kritiske andelshavere ikke har mulighed for at være med, for eksempel i almindelig arbejdstid.

Jeg har gentagne gange gjort opmærksom på, at det strider imod vores vedtægter. En enkelt gang »vandt« jeg, og et projekt til over 700.000 kroner blev herefter drøftet på en lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Dette var ellers »vedtaget« på et husmøde uden dagsorden.

Nu er der igen indkaldt til et husmøde varslet med seks hverdage. Jeg har ingen mulighed for at deltage.

På dagsordenen er der et punkt til afstemning, som jeg mener helt klart strider imod vores vedtægt. Hvis det vedtages og udføres, kan det få alvorlige konsekvenser for hele huset og dermed også min investering. Jeg har gjort bestyrelsen opmærksom på dette, og jeg fik et svar tilbage om, at det var vedtaget på sidste general­forsamling, at alt fremover ville blive vedtaget på et husmøde.

Det har vi absolut ikke stemt om. Det vil i mine øjne også kræve en række vedtægtsændringer. Jeg har fået forbud imod at sende mails, opsøge bestyrelsesmedlemmer og spørge ind til foreningen grundet min kritiske holdning.

Jeg har kun opbakning fra én beboer; resten tør ikke gå imod en meget dominerende andelshaver, der – uanset om han er formand eller ej – bestemmer alt.

Hvilke muligheder har jeg for at ændre på dette husmødekoncept, og har jeg pligt til at følge de vedtagne forslag fra husmøderne?

Med venlig hilsen C.

! Dit spørgsmål giver anledning til et stort suk: Andelsboligmarkedet betegnes af advokater lidt spøgefuldt som »wild west«.

Markedet er efter opblødning af værdiansættelses- og belåningsregler i vidt omfang gået fra at være en god boligform for mennesker med en begrænset økonomi til at være en del af det spekulative marked. Det kalder i mange tilfælde på en af de syv dødssynder: Griskheden.

I vid udstrækning har den udvikling været ødelæggende for en meget fin boligform, og det har blandt andet ført med sig, at antallet af lykkeriddere i bestyrelserne er i vækst.

Som advokat ser jeg en beklagelig udvikling i forkerte, ugyldige eller kritisable bestyrelsesbeslutninger. Det er ikke let for en ikke-sagkyndig at administrere en byggesag til et par millioner kroner, og hvis der ikke er en professionel og dygtig administrator, går det desværre galt lidt for ofte.

I nogle bestyrelser har man fået indvalgt mennesker, som måske gerne vil bestemme, og som ikke forstår eller er ligeglad med de juridiske regler. Den slags sker også, fordi mange medlemmer ikke ofrer den nødvendige tid på at deltage i foreningsdemokratiet.

Det lyder, som om du er medlem af en »wild west«-forening. Du bør ikke affinde dig med en bestyrelse, der forbyder dig at følge med i foreningens forhold.

Det, du beskriver, er ikke lovligt, og bestyrelsen risikerer at pådrage sig et personligt erstatningsansvar for det, der foregår.

Jeg synes, du skal vise bestyrelsen dette svar og bede den rette ind og respektere vedtægterne. Sker det ikke, kan du enten forsøge at få valgt en ny bestyrelse, eller du kan søge fri proces til at anlægge en retssag, hvor formålet er at få husmødevedtagelser erklæret ugyldige. De udgifter, der påføres foreningen ved en sådan sag, bør du forsøge at vælte over på bestyrelsens medlemmer.

Jeg er klar over, at det kan være vanskeligt at rydde op i denne slags mismanagement, men det er vigtigt, at du gør det. Hvis jeres forening er medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, kan du forsøge at motivere ABF til at gå ind og vække bestyrelsen – noget bør du gøre.

Må jeg benytte dit spørgsmål til generelt at opfordre medlemmer af andelsboligforeninger til at følge aktivt med i, hvad der foregår. Ofte træffes der beslutninger af meget stor økonomisk rækkevidde, og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis der handles forkert.

Andelsboligområdet er i dag så komplekst, at ingen forening bør undlade at have en dygtig, professionel administrator. Jeg administrerer ikke selv andelsboligforeninger, men som rådgiver for sælgere og købere ser jeg ofte, hvordan tingene foregår, og jeg må sige, at der er ganske markant forskel på de gode, de mellemgode og de farlige administratorer: Andelshavere bør se sig for og stille krav til bestyrelse og til administrator.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) www.ForumAdvokater.dk