Kan udlejer kræve penge for fremvisning af lejlighed?

Lejeloven giver kun ret til at kræve betaling for ting, der specifikt er nævnt i loven.

SPØRGSMÅL? Jeg har lejet en lejlighed fra 15. marts 2015, og i kontrakten står der, at vi er bundet de første 12 måneder. Vi skal imidlertid rejse til udlandet om tre måneder og vil derfor gerne sige lejemålet op.

Udlejer siger, at vi godt kan opsige nu med tre måneders opsigelse, men vi hæfter stadig for husleje, til den bliver udlejet. Dette forstår jeg godt, men så fortæller udlejer, at jeg skal betale 20.000 kroner, fordi det koster det at fremvise lejligheden.

Kan det være rigtigt? Er det lovligt at stille det krav til mig som lejer?

Med venlig hilsen

B.

SVAR: Som ikke-lejeretsspecialist har jeg konsulteret vores ekspert på området, før jeg kunne svare dig.

Nogle gange må man konstatere, at det ikke kommer ud af ingenting, når udlejere generelt bliver betragtet som gribbe.

Med det forbehold, at jeg ikke har set lejekontrakten og de aftaler, I ellers måtte have lavet, har jeg vanskeligt ved at se, hvorledes udlejer skulle kunne være berettiget til at kræve betaling af 20.000 kroner for at fremvise lejemålet. Lejeloven er således indrettet, at udlejer kun er berettiget til at kræve betaling ud over lejen, hvis det er tilladt efter loven; hvis det ikke er nævnt i loven, må det ikke opkræves.

Det fremgår ingen steder, at udlejer er berettiget til at opkræve betaling for fremvisning af lejemålet.

Spørgsmålet kan være, om beløbet reelt er betaling for at lade jer komme ud af kontrakten tidligere, end I er berettiget til, men så lyder det umiddelbart som et urimeligt højt beløb.

Det vil også være afgørende, om udlejer har fremsat et sådant krav i forbindelse med, at han har accepteret, at I opsagde lejeaftalen. Hvis han først har givet tilladelse til dette, kan han ikke senere komme og forvente betaling for det.

En udfordring kan imidlertid være, at udlejer – berettiget eller ej – kan tilbageholde et eventuelt indbetalt depositum og på den måde få dækket sit krav eller en del af det. Hvis udlejer ikke tilbagebetaler depositummet, er det jer, der har initiativpligten for at kunne få pengene tilbage.

Endelig vil jeg for fuldstændighedens skyld bemærke, at det mange steder på internettet fremgår, at man ikke kan indgå en uopsigelig lejekontrakt. Det er klart, at det vil være en urimelig aftale, hvis lejekontrakten aldrig kan opsiges, men der er ikke i lovgivningen eller i retspraksis belæg for at sige, at der ikke kan indgås en lejeaftale, der er uopsigelig i en nærmere angivet periode.

Med venlig hilsen

Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk