Kan tysk statsborger arve dansk sommerhus?

Udlandsdansker ønsker, at konen kan overtage sommerboligen. Kan det lade sig gøre? Brevkassen svarer.

Udlændinge uden bopæl i Danmark kan normalt ikke købe sommerhus - men hvad gælder ved arv? Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

? Jeg er dansk statsborger og har været udlandsdansker i 19 år - min kone er tysker, hun har aldrig boet i Danmark, og vi bor sammen i Schweiz.

Vi har i 1999 købt et sommerhus i Danmark, som jeg gerne vil lade min hustru arve, når jeg engang dør. Vil der være problemer med dette?

Med venlig hilsen F.

! Spørgsmålet giver anledning til at repetere den lidt specielle regel, som vi indtil videre har fået lov til at opretholde i EU-systemet. Det er den regel, der siger, at udlændinge, der ikke bor i Danmark, og som ikke tidligere i et tidsrum af i alt fem år har boet i Danmark, ikke må erhverve fast ejendom her i landet uden en særlig tilladelse fra justitsministeren.

Det er en regel, som har været diskuteret rigtigt meget gennem årene. Således har visse kommuner i de såkaldte udkantsområder forsøgt at argumentere for forsøgsvis ophævelse af reglerne med det formål at få hævet ejendomspriserne.

Svaret på dit spørgsmål står direkte i loven, idet det er bestemt, at tilladelse ikke kræves ved arv, ved hensidden i uskiftet bo, eller hvis en ejendom overtages af den udenlandske ægtefælle i forbindelse med bodeling efter separation eller skilsmisse.

Reglen suppleres af en bestemmelse gemt af vejen i »Lov om sommerhuse og camping«. Heri står nemlig, at selskaber heller ikke må erhverve fast ejendom her i landet, med mindre ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse eller i erhvervsøjemed.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk