Kan timeshare-lejlighed sælges til udlænding?

Længden på timeshare-aftalen kan få betydning for, om en udlænding må overtage boligen.

Arkivfoto fra Iris.
Læs mere
Fold sammen

? Vi har en timeshare lejlighed i Gl. Skagen i en tidsbegrænset periode - i alt 99 år - med adgang til lejligheden 1 bestemt uge om året.

Kan vi sælge den til en udlænding? Er lejligheden omfattet af sommerhuslovgivningen, eller opfattes det som udlejning?! Vi har tilbage fra vist nok 1959 og måske endda tidligere haft regler, som har begrænset udlændinges køb af fast ejendom i Danmark. Det har været vigtigt for mange, at den begrænsning er blevet bevaret også efter, at vi i 1972 trådte ind i EF, der nu er blevet til EU. Hovedprincippet  er, at man skal have bopæl i Danmark eller have haft det i et tidsrum af i alt 5 år for at kunne erhverve fast ejendom her i landet. Opfylder man ikke den betingelse, kan man kun købe ejendom med justitsministeriets tilladelse. Måske har du lagt mærke til i pressen, at en del kommunalpolitikere i turistområderne har været optaget af at få reglen afskaffet eller forsøgsvis lempet, uden at der er kommet noget ud af det.

I en note i Karnovs Lovsamling står, at timeshare-rettigheder normalt vil være omfattet af loven. Dog vil timeshare til fritidsbeboelse antages at være omfattet af sommerhusloven, såfremt timeshareperioden er under 15 år, men omfattet af loven om udlændinges erhvervelse af fast ejendom, hvis perioden er derover. Desværre kan jeg ikke umiddelbart tjekke, hvor de guldkorn stammer fra. Det kan være fra såkaldte lovbemærkninger til den oprindelige lov eller ændringslove. Men de personer, som skriver kommentarer det pågældende sted, plejer at være temmelig kompetente på det specielle område, som de kommenterer.

Når jurister imidlertid skriver »antages«, er oversættelsen i virkeligheden, at det ikke er fuldstændig sikkert. Da din timesharelejlighed er på 99 år, vil jeg med ovennævnte som udgangspunkt godt turde svare, at du ikke må sælge til en udlænding, med mindre vedkommende får justitsministeriets tilladelse.

Jeg er bekendt med, at det kan være rigtigt svært at få solgt en del timesharelejligheder i dag. Hvis du kan finde en køber, vil mit råd være, at vedkommende søger justitsministeriets tilladelse. Det er er bestemt et forsøg værd. Umiddelbart vil jeg også mene, at de overordnede hensyn bag loven om begrænsning af udlændinges ret til køb af fast ejendom i Danmark ikke bliver afgørende tilsidesat ved den type erhvervelse. Men det er i sidste ende blot et blandt flere argumenter, når der søges om tilladelsen.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk