Kan mors arv forsvinde i brors dødsbo?

Brødre aftalte at sælge værdierne og dele arven – men så døde den bror, der stod for at realisere moderens bo. Hvad kan den anden bror gøre?

? Min mor døde for nogen tid siden, og min bror og jeg blev enige om, at han skulle stå for at realisere boet, og at vi så bagefter skulle dele formuen. Skifteretten godkendte dette. Men så døde han pludselig.

Min bror levede i formuefælleskab med min svigerinde, og hun arvede derfor rub og stub. Boet er på nogle millioner kroner.

Min svigerinde er meget dement og ikke selv er i stand til at ordne det nødvendige. Svigersønnen er selvbestaltet varetager af hendes økonomi. Han er mig meget uvenligt stemt og har oplyst, at der var udskrevet proklama, og da jeg ikke havde meldt mig, havde jeg intet at komme efter.

Hvad kan jeg gøre?

Med venlig hilsen F.

! Du bør hurtigst muligt meddele din svigerinde og svigersønnen, at din fuldmagt til privat skifte er bortfaldet, og at du ønsker skifte ved bobestyrer, og at de derfor ikke må foretage sig yderligere. Kontakt skifteretten og bed om, at der lynhurtigt udpeges en bobestyrer, som herefter skal håndtere bobehandlingen. Da de fleste skifteretter har meget travlt, bør du informere telefonisk om situationen og udtale din bekymring om, hvad der sker i boet og følge op med en skriftlig begæring om bobestyrerbehandling.

Når et bo er udleveret til privat skifte, er det overladt til arvingerne at håndtere bobehandlingen. Desværre sker det ikke sjældent, at dette går galt. Der kan ske misbrug, eller manglende kendskab til reglerne kan påføre boet uoprettelige tab. En særlig risiko ved privat skifte er, at arvingerne kan komme til at hæfte for afdødes gæld, i hvert fald i et vist omfang.

Rammerne her tillader ikke en gennemgang af reglerne herom, og jeg vil her blot tænde et advarselslys om, at privat skifte ikke altid er den bedste løsning.

Enhver arving kan forlange, at der sker skifte ved bobestyrer, hvilket følger af dødsboskiftelovens § 30 stk. 1. Dette kan i mange tilfælde være en god løsning. Ved bobestyrerbehandling kommer ingen arving til at hæfte for afdødes gæld (med mindre der er foregået uregelmæssigheder inden overgang til bobestyrerbehandling). En sådan begæring kan fremsættes også efter, at der er givet tilladelse til privat skifte.

Samtidig bør du – for at hjælpe din svigerinde – overveje, om du bør meddele Statsforvaltningen, at der efter dit skøn er behov for, at din svigerinde får udpeget en (uvildig) værge, der kan hjælpe hende.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk