Kan mit boligselskab forhindre en kortvarig fremleje?

?

Jeg står over for et to måneders ophold i udlandet og ønsker derfor at fremleje min lejebolig.

Jeg lejer fra et almennyttigt boligselskab, og de mener, at det ikke er i orden, at jeg fremlejer min bolig i mindre end tre måneder. Jeg kan dog se på andre boligselskabers hjemmesider, at de tillader fremleje i ned til én måned.

Er der et lovmæssigt krav om minimum fremlejeperiode, eller er mit boligselskab selv ansvarlige for at træffe en beslutning om minimumsvarighed?

Med venlig hilsen N.

!

En lejer har ifølge almen­lejelovens paragraf 65 ret til at fremleje boligen i indtil to år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig for­flyttelse eller lignende.

Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet, når det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum, eller udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

Loven indeholder kun en maksimums-fremlejeperiode. Det afhænger af en fortolkning af rimelighedskriteriet i paragraf 65, om du kan nægtes ret til fremleje i en kort periode.

En rimelig grund kan nok være, hvis en lejer vil fremleje på hotellignende basis, men du har ikke oplyst din begrundelse for at ville korttidsfremleje, så det kan jeg ikke kommentere.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk