Kan manden skjule pension ved skilsmisse?

Kvinden har næsten ingen opsparing, og nu løber eksmanden med sin store pension.

Foto: JEANNE KORNUM. Almindelige pensionsordninger deles normalt ikke ved skilsmisse, men er opsparingen meget skævt fordelt, kan der i visse tilfælde ske en omfordeling af pensionerne.
Læs mere
Fold sammen

? Vi har en god veninde, som går igennem en rigtigt grim skilsmisse, og hun har endnu ikke villet skrive under på de endelige papirer.

De var gift i 9 år og ingen fælles børn men et fælles usælgeligt hus samt et ligeledes usælgeligt sommerhus. Ud over mistanken om, at manden løbende har lænset hende for penge, så har jeg en meget kraftig mistanke om, at han ekstraordinært har indbetalt til sin egen pension. Han har hidtil med held nægtet at oplyse sine pensionsforhold, selv om hendes advokat har fremsat krav om det.

Vores veninde har næsten ingen opsparing - sommerhuset var tænkt som hendes pension. Er hans pension urørlig?

Med venlig hilsen P.

! Hvis din venindes fællesbo med den tidligere ægtefælle skiftes privat – altså uden skifterettens medvirken - kan en af ægtefællerne rette henvendelse til skifteretten med anmodning om bistand til at få oplyst sagen. Skifteretten vil herefter indkalde den anden ægtefælle med henblik på at afgive forklaring om og fremlægge dokumentation for ægtefællens aktiver, herunder pensionsforholdene.

Alternativet til et privat skifte af fællesboet er at anmode skifteretten om at være behjælpelig med deling af fællesboet. I så fald udpeger skifteretten en autoriseret bobehandler, som er en advokat med speciale i familieret. Hvis en ægtefælle ikke selv indleverer de dokumenter, som bobehandleren har behov for til deling af fællesboet, har bobehandleren mulighed for selv af indhente dokumenterne hos f.eks. pensionsselskaberne eller via skattemappen på Skat.dk. Bobehandleren har således rigtig gode muligheder for at finde oplysninger om eventuelle indbetalinger foretaget af en ægtefælle på en pensionsordning. Så din veninde skal ikke give op, men anmode sin advokat som at overveje disse muligheder.

På spørgsmålet om, hvorvidt ægtefællens pensionsordninger er urørlige, er svaret nej. Jeg har ikke nok oplysninger til et konkret svar til din venindes situation, men generelt er det sådan, at ægtefællernes rimelige pensionsopsparinger ikke indgår i ligedelingen. Det gælder f.eks. en pensionsordning oprettet som led i et ansættelsesforhold – altså sædvanlige arbejdsgiverordninger. Det kan også være en privattegnet pensionsordning oprettet af en selvstændig erhvervsdrivende, hvor indbetalingerne svarer til, hvad der ville være blevet indbetalt, hvis ægtefællen var ansat hos en arbejdsgiver i en tilsvarende stilling.

Det må nødvendigvis betyde, at urimelige pensionsopsparinger indgår i ligedelingen. Det er f.eks. ekstraordinær opsparing – altså ud over den sædvanlige arbejdsgiverordning - hvis indbetalinger er sket med fællesejemidler. En ægtefælle har dog altid mulighed for at indbetale ekstra på en pensionsopsparing, hvis formålet er at fylde op, således at ægtefællernes pensionsordninger bliver lige store.

Den pensionsmæssigt svagest stillede ægtefælle kan dog få en fællesskabskompensation, også selv om der alene er tale om sædvanlig pensionsopsparing. Det kan gøre sig gældende, hvis den ægtefælle har været på nedsat tid, orlov eller helt ude af arbejdsmarkedet af hensyn til familien - såkaldt samlivsskade. Kompensationen kan dog højest udgøre halvdelen af forskellen mellem værdien af ægtefællernes pensionsopsparing – opsparet under ægteskabet.

Herudover er der en regel om rimelighedskompensation. Reglen finder kun anvendelse, hvis ægteskabet og eventuelt forudgående samliv har varet i mindst 15 år. Derudover skal der være stor forskel på pensionsopsparingerne både på skilsmissetidspunktet og på pensionstidspunktet. Hvis en ægtefælle får mindst 135.000 kroner med tillæg af folkepensionen, er ægtefællen ikke urimeligt stillet pensionsmæssigt og har således ikke krav på rimelighedskompensation. Der skal være mindst 50.000 kroner i forskel i udbetalingerne på pensionstidspunktet, og kravet kan højest udgøre 25 procent af forskellen mellem ægtefællernes pensionsopsparinger under ægteskabet. Ved denne form indgår de øvrige formueforhold også i vurderingen.

Ingen har lovet, at det skulle være let. Og indtil videre er der meget begrænset retspraksis på området.

Med venlig hilsen Susanne Jakobsen, advokat, www.ForumAdvokater.dk