Kan man tinglyse et forbud mod rygning?

Foto: Linda Kastrup.
Læs mere
Fold sammen

Jeg bor i en gammel og fin lejlighed. Nogle af vores naboer har dog problemer med opsivende røg fra deres underbo. Jeg er bange for, at det samme skulle kunne ske for os, hvis vores underbo flytter, og der rykker en ryger ind. Er det noget jeg vil kunne tinglyse mig fra? Eventuelt overtale vores nuværende underbo til det?

Med venlig hilsen M.

Svar

Der findes ingen lette løsninger på den udfordring. Der er desværre mange eksempler på, at rygning giver problemer, ikke mindst i etageejendomme. Røg kan trænge ind ved rørgennem­føringer, revner og overgange mellem væg og gulv. Du kan tætne døre og revner med skumgummi­lister, og du kan spartle og tætne med fugemasse. Er det større huller, for eksempel omkring rør, kan du bruge ekspanderende skum – men du kan sjældent undgå problemer 100 procent.

Der er ikke nogen steder, du kan søge om hjælp. Jo, måske bede til Gud, for der er reelt ikke meget andet at gøre for at forhindre folk i at ryge i egen bolig.

Der er naturligvis den såkaldte gummiparagraf i nogle ordensbestemmelser, der siger, at man ikke må være til gene for andre. Men – endnu – kan vi ikke forbyde folk at ryge en cigaret i deres eget hjem.

Du har naturligvis mulighed for at aftale dig frem, og hvis din underbo vil medvirke, så kan det aftales, at der ikke må ryges i ejerlejligheden. Det kan så tinglyses som servitut med dig som påtaleberettiget.

Det har jeg aldrig set praktiseret, men jeg tror på, at der fremadrettet vil blive endnu større fokus på at beskytte mod tobakkens skadelige virkninger også ved tinglyste servitutter.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk