Kan man slippe for arveafgift uden for Danmark?

I visse tilfælde vil tre lande forsøge at plukke den samme høne.

Arveafgiften bortfalder ikke nødvendigvis helt, selv om man flytter til et land uden arveafgift. I visse situationer kan man risikere, at flere lande vil forsøge at få andel i arven. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

? Bortfalder arveafgift helt for ens børn, hvis man flytter til udlandet?

Så vidt jeg har kunnet finde ud af på nettet, er det det land, man bor i, hvis regler er gældende?

Vil mine børn i Danmark dermed kunne arve uden at betale 15 procent i arveafgift, hvis jeg flytter til et land uden arveafgift?

Med venlig hilsen K.

! Dansk boafgift – arveafgift – bortfalder ikke nødvendigvis helt, fordi arvelader flytter til udlandet. Og der er en risiko for, at bo­afgiftssatsen bliver højere af, at arvelader flytter til udlandet og tager bopæl der.

Danmark har valgt at lade pligten til at betale boafgift følge bopælen og til dels aktivets beliggenhed. Det betyder, at hvis arvelader boede i Danmark på dødstidspunktet, skal der betales dansk boafgift af alt, hvad afdøde efterlader sig.

Hvis arvelader bor i udlandet, men efterlader sig fast ejendom beliggende i Danmark (for eksempel et sommerhus) eller en erhvervsvirksomhed drevet i Danmark, skal der i Danmark betales boafgift af den faste ejendom henholdsvis erhvervsvirksomheden.

I Danmark er man ligeglad med arvingernes bopæl og afdødes nationalitet. Men man kan forestille sig, at andre lande for eksempel lægger vægt på arvingernes bopæl eller af­dødes nationalitet.

Flere om at plukke samme høne

Hvis afdødes nationalitetsland lægger vægt på nationaliteten, og arveladeren bor i Danmark ved sin død, kan der opstå en konflikt, hvor såvel Danmark som det land, hvis nationalitet arvelader havde, kræver fuld boafgift. Og hvis arvingerne bor i et tredje land, som foreskriver boafgift på grund af arvingernes bopæl, er der tre lande, der vil plukke den samme høne!

Som regel kan sådanne konflikter løses ud fra de involverede landes lovgivning eller ved forhandlinger mellem de berørte landes skatteministerier. Men løser landenes lovgivning ikke konflikten, er der ingen garanti for, at landene når til enighed.

Hvis du flytter til et land uden boafgift, og det kunne være Sverige, skal der ikke i Danmark betales boafgift, medmindre du efterlader dig fast ejendom beliggende i Danmark eller driver en erhvervsvirksomhed i Danmark.

Som illustration af hvor komplicerede reglerne kan være, kan jeg supplere med, at der i Sverige heller ikke er gaveafgift. Men i Danmark skal der betales gaveafgift, hvis enten gavegiver eller gavemodtager har bopæl i Danmark. Altså vil en gave fra en i Sverige bosat person til et i Danmark bosat barn, der i værdi overstiger 61.500 kroner, blive belagt med dansk gaveafgift på 15 procent af det overskydende beløb. Det gælder også, selv om gaven består i en svensk ødegård, som slet intet har med Danmark at gøre.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H),

www.ForumAdvokater.dk