Kan man kræve DNA-test af arvinger?

Må man i et testamente stille krav til arvinger, om at de skal bevise slægtskabet?

Foto: Steffen Ortmann. Kan man forlange bevis for, at man er far til et barn i forbindelse med et testamente?
Læs mere
Fold sammen

? Jeg skrev under på fødselsattesten dengang på sygehuset, det fandtes ikke nogen vej ud, men nu kan man jo ved DNA-prøve fastslå den biologiske sammenhæng.

Skilsmissen var lang og tung, hun brugte alle kneb og fik alle rettigheder over begge vores sønner. Ja, det er historie, det kan ikke gøres om, det tjener ingen hensigt.

Men jeg vil gerne udelukke ham fra at arve efter mig,  da han kun har brugt denne »forbindelse« til egen vinding. Derfor har jeg vedlagt en DNA-attest til mit testamente med instruks om, at han - hvis han vil kræve del i arven efter mig - skal komme med en DNA-attest som bevis på slægtskabet.

Spørsmålet er enkelt: Vil en afvisning eller bekræftelse af faderskabet blive godkendt juridisk?

Med venlig hilsen P.

! Reglerne om faderskab og medmoderskab er forskellige for børn født før 1. juli 2002 og børn født efter 1. juli 2002, for på det tidspunkt trådte en ny børnelov i kraft. Her gælder det, at du som far indtil tre år efter barnets fødsel få afgjort, om du nu også er den rigtige far.

Det er muligt at genoptage en faderskabssag, hvis den retlige far, moderen og barnet sammen er enige om at ønske sagen genoptages. Det er en betingelse, at det er sandsynligt, at en anden mand vil blive registreret som barnets far, og det er statsamtet, der afgør, om sagen skal genoptages, men denne regel kan efter det oplyste næppe løse dit problem.

Din søn er i juridisk forstand din søn og dermed livsarving. Loven åbner ikke for, at det efter din død kan forlanges, at din juridiske søn skal bevise, at han er din søn. Retten til at kræve faderskab ændret går ikke i arv.

Man kan stille spørgsmålet: Kan du så i et testamente bestemme, at denne søn kun skal have tvangsarven, med mindre han ved DNS-test dokumenterer at være dit ægte barn? I norsk ret har der været en sag, hvor et barn frivilligt gik med til en DNA-test. Denne viste, at barnet ikke kunne være biologisk søn af afdøde. Retten bestemte ikke desto mindre, at barnet var arveberettiget, idet retten henviste til, at det kun er barnet, forældrene eller tredjemand, som mener at være far, der efter norsk ret kan forlange faderskab prøvet. Afgørende var, sagde retten i Norge, at barnet i juridisk forstand var livsarving. Sagen blev søgt indbragt for den norske Højesteret, men det blev ikke tilladt.

Svaret på mit eget spørgsmål er derfor nok, at noget sådant er tvivlsomt, og at du skal regne med, at den omtalte søn vil blive betragtet som din tvangsarving. Du kan ved testamente indskrænke hans arv til tvangsarven.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk