Kan man få erstatning for varmetab fra kælderen?

Det er nærmere det gode naboskab frem for juraen, der skal hjælpe beboer udsat for kulde og træk fra tørrerummet i en gammel ejendom.

Den ældre del af boligmassen er ikke altid isoleret efter moderne standarder - og det åbne vindue i tørrekælderen hjælper ikke på sagen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristoffer Juel Poulsen

SPØRGSMÅL ?

Min kæreste og jeg har i februar 2013 købt en ejerlejlighed beliggende i stueetagen i en ejendom fra 1932.

Efter nu vores første rigtige vinter i lejligheden er der meget fodkoldt, og det er generelt svært at få varme i rummene. Det føles især koldt, når øvrige beboere i bygningen benytter et tørrerum, som er lige under vores to stuer, og hvor der ofte er åbne vinduer i den uopvarmede kælder.

Vores naboer fortæller, at de har en god temperatur hos dem og en almindelig regning på ca. 7.000 kroner årligt i fjernvarme i en 92 kvadratmeter stor lejlighed, som er magen til vores i størrelse og indretning.

Da vi flyttede ind, skiftede vi til nye termoruder, der skulle isolere rigtig godt. Jeg har prøvet at finde en løsning på vores problem - udover at gå i kælderen konstant for at lukke de åbne vinduer. Jeg kan forstå, at der måske kan sprøjteisoleres nedefra, jeg tror til måske 15.000 kroner, og jeg tænker, om jeg kan få foreningen til at betale for dette?

Det skal siges at vi bor i nummer 127, og i vores vedtægter står der, at der er tørrerum under lejlighederne i nummer 121 og 129 - og dermed har der altså ikke stået, at dette tørrerum skulle være under vores lejlighed. Vil vi kunne kræve tørrerummet lukket, da der jo ingen steder står, at det skulle være placeret der?

Med venlig hilsen J.

SVAR !

Du er ramlet et i et problem, som er overordentlig almindeligt i den gamle boligmasse.

I har købt en ejerlejlighed fra 1932, der altså er mere end 80 år gammel. Sådan en ejendom er ikke isoleret efter moderne standarder. Man bør generelt vide, at der kan være rigtig stor forskel på, om man bor i stueetagen, i tagetagen eller midt i ejendommen. Varmemæssigt er det selvfølgelig bedst at bo i midten af det hele, hvor alle de andre etager i sig selv udgør isolation.

Idet ejendommen formentlig er isoleret efter sædvanlige standarder for en ejendom af den pågældende type, vil det være min opfattelse, at du ikke vil kunne få ejerforeningen dømt til at betale for en isolering som den, du beskriver. Med det prisniveau, som en ejerlejlighed på 92 kvm normalt har i hvert fald i de større byer, er en udgift til isolering på 15.000 meget lille i forhold til lejlighedens værdi. Mit praktiske forslag er derfor, at du får bestyrelsens tilladelse til at isolere nedefra som beskrevet, og at du selv afholder den udgift. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg selv i jeres situation ville vælge den løsning.

Det er et meget lille beløb at indlede en større og tvivlsom juridisk kamp med ejerforeningen om. Jeg vurderer nemlig ikke chancerne som store for at vinde en retssag om det spørgsmål.

Noget andet er selvfølgelig, hvis det er et helt generelt problem i jeres stueetage, at det trækker meget fra gulvet. I så fald kan du måske få jeres bestyrelse og generalforsamling med til at få gennemført en generel isolering for fælles regning. Men din fortælling om naboen indikerer nok, at det reelle problem er tørrerummet.

Jeg tænker imidlertid, at tørrerumsproblematikken næppe heller har en juridisk løsning, som du rigtig kan bruge til noget. Du har jo kunnet se, at der er indrettet tørrerum under lejligheden, da du besigtigede den før købet. Da jeg går ud fra, at det er indrettet i et lokale, som tilhører fællesarealerne, og at det nok er besluttet lovligt af bestyrelse eller generalforsamling på et tidspunkt, vil du næppe kunne få foreningen dømt til at lukke tørrerummet. Også her er du på forhånd oppe mod noget, som ligger langt ud over juraen. Det er foreningsdemokratiet, du skal håndtere på den smarteste måde.

Hvis I rent faktisk benytter et tørrerum i en så gammel ejendom, hvor der kan være lidt fugtigt, vil du vide, at det kræver en eller anden form for udluftning overhovedet at få tøjet tørt. Det er derfor, at du hele tiden oplever, at vinduerne bliver lukket op igen. Igen er det ikke så meget juraen som foreningsdemokratiet og det gode naboskab, I skal benytte jer af.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk