Kan man ændre sin egen del af testamente?

Længstlevende kan ikke i alle tilfælde råde frit over hele den fælles formue.

? Min nu afdøde mand og jeg havde fælleseje og to fælles livsarvinger. Ved tilfældighed har min mand skrevet under på to af skøderne til vores tre ejendomme. På det tredje skøde har vi begge underskrevet.

Jeg har gennem 35 år bidraget væsentligt til vores fælles økonomi og også gennem arv, og jeg regnede derfor med, at jeg kunne disponere over min halvdel af vores fælles bo og ændre i testamentet i min bodel. Den ændring, som jeg ønsker at foretage, er langt mindre omfattende end vores datters tvangsarv.

Jeg har skrevet vores testamente og også et codicil til dette. Både min mand og jeg har underskrevet begge dokumenter og afleveret dem til notarius publicus, der har godtaget vores underskrifter.

Kan det, at jeg ikke har underskrevet på tre skøder, der gælder helårsbolig og to sommerhuse, men kun underskrevet på vores mindste sommerhus, betyde, at jeg ikke kan ændre i min bodel af vort fælles testamente?

Med venlig hilsen K.

! Jeg forstår det sådan, at I kun har haft fælleseje. Du fortæller ikke, hvad I har bestemt i testamentet, og derfor kan jeg ikke svare dig konkret.

Men jeg kan fortælle, at arvelovens § 81 stk. 2 siger, at du ikke kan råde over halvdelen af friarv, der ifølge jeres fælles testamente skal tilfalde jeres fælles livsarvinger.

Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis I har skrevet i jeres testamente, at længstlevende frit kan ændre testamentet.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk