Kan jeg slippe fri af eksmandens gæld?

Det er en besværlig situation at skylde penge sammen med en dårlig betaler. En ny ægtefælle kan indirekte blive påvirket af gælden.

arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: CLAUS FISKER

? For tre år siden blev jeg skilt. Mens vi var gift, optog vi forskellige lån, som vi ikke kunne betale, og derfor står vi nu i RKI.

Jeg har flere gange prøvet at få dem delt, da jeg ikke vil hæfte for hele gælden, men mange kreditorer vil ikke gå med til det. Kan jeg gøre noget for at slippe for min eksmands del af gælden?

Hvis min nuværende kæreste og jeg bliver gift, kommer han så til at hæfte for min gæld eller den gæld, jeg har sammen med min eksmand?

Med venlig hilsen K.

! Det kan være en voldsom byrde at bære rundt på gammel gæld. Det kan blive særligt tyngende, hvis den man skylder pengene sammen med har en økonomi, der ser ringere ud end ens egen, for så kan det være vanskeligt at lave aftaler med kreditorerne.

Udgangspunkt, når flere personer optager et lån sammen, er, at de hæfter solidarisk for gælden. Det betyder, at kreditor kan kræve hele gælden betalt af hver af skyldnerne, dog således at kreditor selvfølgelig kun får gælden betalt én gang. Du kan ikke i sådan et tilfælde kræve, at du kun skal betale din andel af gælden.

Ofte er kreditorerne dog til at forhandle med, hvis man tilbyder betaling af ens egen andel af gælden, men som jeg forstår dig, har du prøvet uden det store held.

Hvis din eksmand har en økonomi, der giver kreditorerne en forventning om, at de ikke kan inddrive pengene hos ham, vil de normalt afvise at dele gælden op.

Hvis du ender med at have betalt mere end din egen andel af gælden, har du fået et regreskrav mod din eksmand svarende til det, du har betalt af hans andel af gælden. Hvis I eksempelvis indbyrdes hæfter for halvdelen af gælden hver, hvilket vil være tilfældet, med mindre andet fremgår af lånedokumentet eller de faktiske forhold, og du har betalt 75 procent af gælden, så har du krav på at få de 25 procent betalt af din eksmand.

Udfordringen for dig er, at risikoen for din eksmands potentielt dårlige økonomi ligger hos dig, og det er dig, der – hvis han ikke betaler frivilligt – må stævne ham og have omkostningerne i den forbindelse.

Din kæreste skal ikke være nervøs for at komme til at hæfte for din gæld. Det kommer han ikke til, selv om I bliver gift. Det er kun visse skattekrav, som er opstået under ægteskabet, som ægtefællen hæfter for.

I skal dog være opmærksomme på, at din kæreste indirekte kan komme til at hæfte for din gæld, hvis I har fælleseje og går fra hinanden, da gælden i det tilfælde vil blive trukket fra i din bodel, inden I deler fællesboet.

Hvis I gifter jer, bør I derfor overveje, om det er hensigtsmæssigt at få lavet særeje i en eller anden form, således at jeres formuer holdes adskilt.

Med venlig hilsen Jesper Rye Jensen, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk