Kan jeg give barnebarnet én million kroner skattefrit?

Gaver til børnebørn belægges med afgift – hvis det altså efter fælles testamente overhovedet er muligt.

Læs mere
Fold sammen

? Min hustru og jeg har to voksne børn. Vi har for tid tilbage oprettet testamente til fordel for det ene af børnene. Nu er min hustru død for ganske nylig, og jeg agter at annullere dette testamente, hvilket ikke skulle være noget problem, men: Det ene af vores børn har en datter, der er syv år. Hende vil jeg gerne tilgodese med et engangsbeløb til afløsning for det nuværende testamente.

Kan man, og i bekræftende fald hvordan, give hende en gave på én million kroner skattefrit? Jeg kender reglerne vedrørende skattefri gaver til børn, svigerbørn og børnebørn, men her er der et årligt maksimumbeløb, som har en størrelse, som gør, at jeg nok har »passeret sidste udløbsdato«, inden jeg får tømt kontoen.

Venlig hilsen L.

! Det er ikke sikkert, du bare kan annullere testamentet, sådan som du skriver. Jeg forstår det sådan, at du har lavet et testamente sammen med din hustru. Hvis I har skrevet i det, at længstlevende frit kan ændre, så kan du godt lave om på det, som du vil.

Har I – som rigtig mange – glemt at tage stilling til det i testamentet, så skal du være opmærksom på arvelovens § 81 og § 83. Den førstnævnte handler om, hvad du – som den længstlevende – kan gøre ved testamente. Hvis du ikke har hjemmel i det fælles testamente, så kan du ikke ved nyt testamente – herunder annullationstestamente – råde over halvdelen af den friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde fællesbørn.

Arvelovens § 83 handler om, hvad du kan gøre i levende live. Her er også grænser, når I har oprettet fælles testamente. Du må ifølge bestemmelsen ikke give gaver, der står i misforhold til formuen, herunder heller ikke indsætte en begunstiget i en livsforsikring eller lignende ordning, der er oprettet for et beløb, der står i misforhold til formuen.

Svaret på dit spørgsmål skal derfor ses i lyset af foranstående. Dit spørgsmål indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger til, at jeg kan svare, og mit råd er, at du drøfter det med din advokat.

Med hensyn til spørgsmålet om du kan give en gave på én million skattefrit til dit barnebarn: Ja, der udløses ikke skat ved en sådan gave, men der skal betales gaveafgift.

Hvis du ikke tidligere har givet barnebarnet gave i 2015, vil afgiften være 140.895 kroner, således at der er netto 859.105 kroner til barnebarnet, når afgift er betalt.

Hvis du giver gaven og betaler afgiften, så sparer du noget. Giver du en nettogave på 859.105 kroner, skal du betale en afgift på 119.760,75 kroner. Du sparer derved afgift med 21.134,25 kroner. Hvis du stadig gerne vil hive en hel million ud, så kan du jo lade denne besparelse – 21.134,25 kroner – gå til barnebarnet, der så vil modtage en nettogave på 877.482,61 kroner. Din udgift vil stadig være en rund million, og barnebarnet vil netto modtage 18.377,61 kroner mere, end hvis du bare have afleveret en million og så havde ladet barnebarnet betale gaveafgiften.

Men husk lige, at sådan en gave skal ses i lyset af de begrænsninger, der er omtalt foran.

Med venlig hilsen, Allan Ohms, advokat (H),

www.ForumAdvokater.dk