Kan jeg begrænse arv til nogle af børnene?

Særbørn og fællesbørn gør fordeling af arv en smule mere kompliceret.

Foto: christing

? Jeg sidder i uskiftet bo med mine og min afdøde ægtefælles to fællesbørn. Endvidere har jeg to (sær-)børn fra et tidligere ægteskab. Da særbørnenes økonomiske forhold er langt bedre end fællesbørnenes, har jeg oprettet testamente, hvorefter særbørnene kun skal modtage deres tvangsarv som arv efter mig.

Kan det bekræftes, at hvis boets nettoformue efter min død opgøres til f.eks. 1.600.000 kroner, så vil hver af fællesbørnene arve 750.000 kroner, medens hver af særbørnene vil arve 50.000 kroner? Hvor kan jeg finde en formular til et endeligt arveafkald, alternativt uden eller mod vederlag, f.eks. på 50.000 kroner.?

Med venlig hilsen P.

! Det har du ret i. Hvis der er 1.600.000 kr i beholdning, når du dør, så vil halvdelen – 800.000 kroner – være arv efter din hustru. Den deles mellem jeres to fællesbørn.

Arven efter dig er på 800.000 kroner. Da du – som jeg forstår dig – først har oprettet testamente efter din hustrus død (og jeg lægger til grund, at I ikke har oprettet fællestestamente før dette), så er 25 procent af dette beløb – altså 200.000 kroner – tvangsarv, som skal deles mellem dine fire børn, det vil sige 50.000 kroner til hver. 75 procent eller 600.000 kroner er såkaldt friarv, som du kan give til hvem, du vil.

Der findes en blanket til arveafkald på www.domstol.dk. Jeg gør opmærksom på, at der er en række finurligheder omkring arveafkald med og uden vederlag, som ikke fremgår af www.domstol.dk. Vær derfor forsigtig på dette punkt, både hvis afkald gives før dødsfald, men også efter dødsfald.

Med venlig hilsen, Allan Ohms, advokat (H),

www.ForumAdvokater.dk