Kan gælden til ekskonen udhule arven?

Testamente eller arveafkald kan sende arven det rigtige sted hen - men undersøg alle muligheder først!

Undersøg alle muligheder inden en forhastet underskrift på for eksempel arveafkald - der kan være andre løsninger. Fold sammen
Læs mere

? Min bror har i forbindelse med skilsmisse bragt sig i en økonomisk problematisk situation: Nogen tid inden skilsmissen formåede hans eks-hustru at overtale eller presse ham til at påtage sig hele deres fælles gæld i hendes hus i udlandet ved at underskrive et gældsbrev på et kreditforeningslån, beløbende sig til ca. 1,5 million kroner. Gældsbrevet er attesteret hos notar.

Min bror har efter skilsmissen erklæret sig insolvent, så eks-hustruen har ikke mulighed for at gøre sit krav gældende, før min bror på et tidspunkt arver efter vores mor. (Arven efter vores mor bliver ikke af en størrelse, der tilnærmelsesvis kan dække hele det omtalte lån).

For at begrænse eks-hustruens mulighed for at gøre indhug i min brors til sin tid kommende arv, har min mor oprettet testamente til begunstigelse for mig, således at min brors arv indskrænkes til hans tvangsarv.

Imidlertid har min mor siddet i uskiftet bo efter vores fars død. Jeg mener, at hun derfor kun kan disponere testamentarisk over sin egen bodel. Er dette korrekt? I så fald vil min bror jo fortsat fuldt ud arve den andel af vor afdøde fars bodel, der tilkommer ham?

Spørgsmålet er, om der på legal vis kan disponeres testamentarisk eller på anden vis for at forhindre min brors ekskone i at få adgang til min brors arvelod?

Kan han eventuelt give afkald på arv og gæld? Vil hele arven i så fald tilfalde mig som eneste søskende?

Kan min mor eventuelt båndlægge min brors arv i relation til tvangsarven efter hende, så han kun kan få små beløb udbetalt ad gangen, som der ikke kan gøres udlæg i?

Det skal nævnes, at eks-hustruen forsøger at sælge sit hus, og et eventuelt salg vil formentlig kunne dække lånet. Problemet opstår, såfremt vores mor dør, inden huset bliver solgt.

Med venlig hilsen H.

! Det er rigtigt, at din mors testationskompetence alene gælder halvdelen af formuen. Konsekvensen af din mors testamente vil være, at du arver 7/8 af halvdelen af hendes formue plus halvdelen af den halvdel, der falder i arv efter jeres far. Din bror skal så arve 1/8 af det, der falder i arv efter jeres mor og halvdelen af det, der falder i arv efter jeres far. Omsat til brøker af hele formuen, skal din bror have 5/16 af det hele, mens du skal have 11/16.

Det er altså, hvad der sker, hvis det alene er testamentet, der afgør det.

Din bror vil godt kunne give afkald på arv. Det skal gøres over for din mor. Et blankt arveafkald indebærer også afkald på vegne af hans børn, med mindre han forbeholder sine livsarvingers arveret. Hvis han ikke ønsker, at hans børn skal arve, vil et blankt afkald altså føre til, at du arver det hele.

Man kan altid give afkald på ventende arv. Afkald på falden arv kan derimod anfægtes af arvingens kreditorer. En arv anses for falden, når arveladeren dør. Ved uskiftet bo som i jeres tilfælde, anser man først arven for falden, når din mor dør.

Til sidst vil jeg lige nævne, at det står lidt uklart for mig, hvad det egentlig er, din bror har påtaget sig i forhold til hans eks-hustru. Min tvivl skyldes dine bemærkninger om situationen, hvis hun har solgt huset, før jeres mor dør. Det lyder mere som en kaution end en gæld.

Det skulle han måske lige undersøge, inden han farer til at give arveafkald.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk