Kan forening kræve deltagelse i arbejdsdag?

I praksis virker det mange steder – juridisk er virkeligheden en lidt anden.

Kan man blive pålagt en bødestraf, hvis man ikke deltager i ejerforeningens gårddag, spørger en læser. Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

? I vores ejerlejlighedsforening har der gennem årene været en årlig arbejdsdag, hvor de, der ønskede det, kunne give en hånd med til forefaldende arbejde. Deltagerne har hidtil modtaget en erkendtlighed i form af smørrebrød, øl og snaps efter arbejdet. Det, synes jeg også, er i orden.

Men nu bliver det foreslået, at de, der ikke kan eller vil deltage, skal betale 500 kr. til foreningen. Kan man det?

Med venlig hilsen T.

 

! Jeg ved, det er praksis i mange ejer- og andelsboligforeninger, og det fungerer i praksis, men når du spørger ind til juraen, bliver det lidt firkantet. Det er nemlig juraens natur.

Emnet er stedmoderligt behandlet i den juridiske litteratur, og jeg har ikke kendskab til domme på området. Min egen holdning er, at hvis et gebyr har en rimelig størrelse målt op mod det, det skal kompensere for, så fred med det.

Men nu tvinger du mig jo til at svare »juridisk« – og det gør jeg så.

Jeg går ud fra, at der ikke står noget om emnet i formålsbestemmelsen i jeres vedtægter. Hvis det er rigtigt, så vil en vedtægtsbestemmelse om arbejdspligt og gebyr efter min mening – sat på spidsen i en retssal – kun gyldigt kunne vedtages ved enstemmighed. Ført ud i livet vil dette gøre det besværligt for mange foreninger, som har praktiseret arbejdsdage eller gebyr, men sådan er det, når juraen sættes på spidsen.

PS: For foreninger, der praktiserer fælles arbejdsdage, er det vigtigt, at der er tegnet kollektiv ulykkesforsikring.

Med venlig hilsen, Allan Ohms, advokat (H), ForumAdvokater.dk