Kan forældre låne af børnene til »nedsparing«?

Der skal være realiteter bag, ellers betragtes flytning af penge som en omgåelse af skatte­reglerne.

Foto: Marco Antonio 2014

? Min hustru og jeg er nu begge folkepen­sionister med tjenestemandspensioner. Vi bor i nybygget, gældfri ejerlejlighed til cirka 3,5 millioner kroner. Vi har en mindre kontant formue til uforudsete udgifter. Vor store lidenskab er at rejse, men efter pensionering er midlerne blevet mindre, så vi overvejer et nedsparingslån. Vores datter og svigersøn har en god økonomi. De mener, at den bedste placering af deres overskud ville være i vores bolig, som de naturligvis en dag skal arve. De har derfor tilbudt os et rente- og afdragsfrit anfordringslån med løbende udbetaling – beløbet kunne andrage 200.000 kroner pr. år.

Vi kan skattefrit give to gange cirka 60.000 kroner om året, og de resterende 80.000 kunne vi så låne af dem. Er det korrekt, at den samlede gæld, vi derved måtte have til vores datter og svigersøn, vil blive fratrukket formuen ved vores død og dermed undgå boafgiften på de nuværende 15 procent?

Er det korrekt, at vi med den beskrevne »konstruktion« fremover også kan give kontante skattefri gaver? Skal der ved hvert lån udfærdiges et nyt lånedokument? Er der andre gode advokatråd til vores situation?

Med venlig hilsen L.

!Bruger selv udtrykket »konstruktion« om den foreslåede ordning. Det er fint udtryk, og det er afgørende for svaret: Det vil være en omgåelse. Gæld skal fragå, før boafgift (arveafgift) beregnes, men der skal være realitet i gælden. Det lån, I optager for at kunne leve, er en reel gæld, som vil blive modregnet, når jeres børn arver. Det samme ville gælde, hvis gælden var til et realkredit- eller pengeinstitut.

I skal sørge for, at jeres børn har kvittering for lånene, og I skal kunne dokumentere, at de reelt er ydet.

I spørger, om jeg har et andet godt advokatråd? Ja, jeg synes I skal optage lån hos jeres børn til forbrug, men I skal ikke låne til »recirkulation«. Brug i stedet tiden på at rejse, leve og opleve. God fornøjelse.

Med venlig hilsen Allan Ohms,

Advokat (H), www.ForumAdvokater.dk