Kan et firma forsikre sig mod netbank-hackere?

Hvordan sikrer et selskab sig ved indbrud i netbanken?

Som privat netbankbruger er man automatisk sikret ved tyveri - men hvordan er det for erhvervsdrivende?  Fold sammen
Læs mere
Foto: Jonas Vandall Ørtvig

? Jeg står for at arve et holdingselskab. Det lader til, at erhverv ikke nyder samme rettigheder for erstatning mod hacking af bankkonti, som private formuer.

Hvad gør jeg, hvis selskabets konti skulle blive hacket og lænset, og banken ikke er pligtig at yde erstatning? Kan man forsikre sig?

Med venlig hilsen G.

! Private er sikret mod at lide tab som følge af netbankindbrud efter lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Som du skriver, har erhvervsdrivende ikke samme sikring. ´

Hvilken sikring en erhvervsdrivende har, afhænger af aftalen mellem den erhvervsdrivende og udbyderen af betalingstjenesten (pengeinstituttet).

Erhvervsdrivende kan købe en forsikring, der dækker tab ved netbankindbrud. Da der er tale om forsikring, afhænger den nærmere dækning af betingelserne - det er derfor en rigtig god ide at læse forsikringsbetingelserne om dækningsomfang nøje igennem inden en forsikring tegnes.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk