Kan en forening fungere uden bestyrelse?

Lysten til at stille op til det frivillige hverv er mange steder lav. I nogle tílfælde kan det føre til nedlæggelse af foreningen.

Kan en forening fungerer uden bestyrelse? Fold sammen
Læs mere

? I vores udstykning, som snart har 50 år på bagen, er der tinglyst tvungen medlemskab af grundejerforening.

Det har ved de seneste års generalforsamlinger været svært at finde grundejere, der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har ved flere generalforsamlinger overvejet at trække sig fra bestyrelsen, hvis det ikke har været muligt at finde flere grundejere, der vil stille op til arbejdet - det har indtil nu været svært, men akkurat muligt.

Hvilken konsekvenser kan det få for grundejerforeningen, hvis den samlede bestyrelse trækker sig?

Man kan jo ikke tvinge folk til at stille op ?

Med venlig hilsen V.

! Det er et alvorligt praktisk problem, fordi bestyrelsesarbejde i dag er blevet både tidskrævende og ikke uden risiko.

Risikoen kan afdækkes via forsikringstegning og arbejdsindsatsen kan lettes via professional hjælp og vederlag til bestyrelsens medlemmer. I nogle tilfælde er dette dog ikke nok og hvad så?

I en almindelig forening kan konsekvensen blive, at den nedlægges. Det kan ikke lade sig gøre i jeres tilfælde, og det samme gælder for eksempel andelsboligforeninger og ejerforeninger. Hvad gør man så?

Mit bud er, at der skal ske ændringer i vedtægen, sådan at situationen kan løses midlertidigt.

Et eksempel:

»Bestyrelsen skal bestå af mindst tre og op til ?? medlemmer. Hvis ledige bestyrelsesposter ikke kan besættes, kan generalforsamlingen i stedet vælge at antage et eksternt bestyrelsesmedlem for tiden frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Det eller de eksterne bestyrelsesmedlemmer kan tillægges et bestyrelsesvederlag inden for en ramme, der med simpelt flertal vedtages af generelforsamlingen.«

Vedtagelsen af en sådan bestemmelse bilagt et budget for udgifterne vil ofte kunne være motiverende for lysten til at stille op til bestyrelsen. Medlemmerne vil se, at udgifterne vil stige betragteligt, hvis eksterne skal have betaling for arbejdet. Det bør naturligvis undgås, og vejen frem er – tror jeg – i første omgang den vej, som jeg altid anbefaler: Dialog.

Find ud af hvorfor ingen vil stille op. Er der en forhistorie, som gør det mindre attraktivt? Er der kiv og strid iblandt medlemmerne? Der er altid en forklaring, og den bør I finde. Derfra kan I bedre finde frem til en løsning.

Hvis forklaringen er gamle stridigheder anbefaler jeg jer at søge dem løst. Det kan jeg jo sagtens skrive, men jeg ved, at det muligt i langt de fleste tilfælde. En god metode kan være at få udpeget en mediatoradvokat, det vil sige en advokat, der er særlig uddannet i at hjælpe mennesker i konflikt til at komme overens.

Det vil ofte kunne føre til »en ny begyndelse«, og investeringen i en sådan vej har hjulpet mange, også grundejerforeninger. Jeg har selv haft fornøjelsen, og det er rigtigt dejligt for alle parter, når der opnås enighed om at se frem og ikke tilbage. Held og lykke dermed.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk