Kan én beboer blokere for forbedring?

Konflikter i små foreninger har både menneskelige og økonomiske omkostninger.

Foto: Brian Bergmann

? Vi bor i en lille ejerforening med kun tre lejligheder:

Beboerne i to af lejlighederne ønsker de nye radiostyrede varmemålere, som kan fjernaflæses - ejeren af den tredje lejlighed ønsker at bibeholde de gamle fordampningsmålere.

Leverandøren har tilbudt at udskifte dem vederlagsfrit.

Kan det være rigtigt, at én beboer kan blokere for beslutningen, så ingen af os kan få det nyere målersystem?

Med venlig hilsen F.! Der skal i dag være installeret målere til måling af forbruget af varme. Det er der så også hos jer, men I kan ikke blive enige om at skifte til målere, der kan fjernaflæses.

Jeg går ud fra, at spørgsmålet ikke er besvaret i jeres vedtægter. Er det ikke tilfældet, kan spørgsmålet afgøres af generalforsamlingen efter den procedure, der er gældende for jeres ejerforening.

Spørgsmålet kan derfor – med mindre jeres vedtægter altså bestemmer det anderledes – afgøres ved simpel stemmeflerhed: Det vil sige to stemmer mod én kan vedtage det.

Jeg vil her, som jeg ofte gør det både i og udenfor Brevkassen, opfordre til dialog.En ejerforening på tre medlemmer er helt afhængig af en god tone og et fornuftigt samarbejde. Et velfungerende samarbejde har stor værdi for alle, både mens I er medlemmer af foreningen og ved salg.

Mit råd er: Sæt jer sammen. Tal om mulighederne. Måske kan I opnå enighed og samtidig få løst andre udfordringer. Det kunne jo tænkes, at det ene medlem, der er imod jeres forslag, har behov for støtte på andre områder i ejerforeningens regi.

Jeg ved, det lyder banalt, men det er vigtigt at løse uenighed på det lavest mulige konfliktniveau – det betyder så tidligt som muligt og så konstruktivt som muligt.Konflikter står aldrig stille – de udvikler sig og de er dyre. Både i menneskelig energi og i penge.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk