Kan en andelshavers samlever være formand for foreningen?

Og måske endnu vigtigere: Kan vedkommende skrive under på et lån på flere millioner kroner på andelsforeningens vegne? Få svaret i denne uges brevkasse.

Hvem, der må sidde i en andelsforenings bestyrelse, afhænger af den enkelte forenings vedtægter. Arkivfoto: Benita Marcussen Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

? Kan en andelshavers samboende kæreste være formand for andels­foreningen, når vedkommende jo ikke selv står på andelsbeviset?

Vi skal nu renovere bygningen og derfor låne flere millioner kroner.

Kan vedkommende i den forbindelse tegne foreningen og underskrive et lån, når vedkommende formelt set ikke selv er økonomisk forpligtet over for andelsforeningen?

Med venlig hilsen J


! Du skal tjekke andelsboligforeningens »grundlov«, nemlig vedtægterne. Heri vil der som regel findes svar på, hvem der er valgbare til bestyrelsen.

I normalvedtægten for private andelsboligforeninger er det bestemt, at der som bestyrelsesmedlem kan vælges andelshavere, ægtefæller/registrerede partnere samt myndige husstandsmedlemmer, dog kun én person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen.

Det er ikke et krav, at bestyrelsesmedlemmer står på andelsbeviset, men det er naturligvis vigtigt, at vedkommende opfylder vedtægternes krav om valgbarhed.

Vedtægterne vil normalt bestemme, at den samlede bestyrelse skal underskrive i en situation, som den du omtaler. Underskriften er på vegne af andelsboligforeningen og ikke på vegne af underskriveren personligt. Derfor vil der ikke være en personlig hæftelse i den situation, du spørger til.

Andelsboligforeningens bestyrelse har ansvaret for den daglige drift. Hvis bestyrelsen begår fejl i forbindelse med udførelsen af arbejdet, vil foreningen, bestyrelsen eller det enkelte bestyrelsesmedlem kunne blive ansvarlig.

Hvem ansvaret påhviler og hvorvidt fejlen udløser en erstatning, beror på en konkret vurdering af fejlen, og af om de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt.

Andelsboligforeningen kan uddelegere opgaver vedrørende den daglige drift til en tredjemand, for eksempel en administrator eller en revisor. I disse tilfælde vil ansvaret for de pågældende opgaver efter en konkret vurdering påhvile tredjemand i henhold til den aftale, der er indgået med foreningen.

Ifølge normalvedtægten for en privat andelsboligforening § 30, stk. 5, skal foreningen tegne en forsikring, der dækker bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaverne og tredjemand. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsregnskabet.

Normalvedtægten er kun vejledende, og det er derfor frivilligt for foreningerne, om de vil anvende den eller udarbejde egne individuelle vedtægter. Der kan således være tilfælde, hvor der ikke er tegnet ansvarsforsikring for bestyrelsens arbejde. I disse tilfælde vil foreningen, den samlede bestyrelse eller det enkelte bestyrelsesmedlem selv skulle betale en eventuel erstatning.

Det er foreningens eget ansvar at afklare med sit forsikringsselskab, i hvilket omfang en ansvarsforsikring dækker foreningens opgaver.

Om der i øvrigt er personlig hæftelse (for andelsboligforeningens medlemmer) afhænger af lånevilkårene

 

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H)

www.ForumAdvokater.dk