Kan ejere i forening benytte håndværkerfradraget?

Andelsboliger og ejerlejligheder kan jo også trænge til istandsættelse!

Håndværkerfradraget gælder også for andelsboliger og ejerlejligheder - men kun for den del af ejendommen, som den enkelte beboer selv har råderet over. Fold sammen
Læs mere
Foto: Steffen Ortmann

? Kan udgifter til hovedejendommen - altså fællesudgifter - opdeles og fordeles på medlemmerne individuelt, som så benytter håndværkerfradraget?

Med venlig hilsen N.

! Håndværkerfradraget - eller boligjobordningen som Regeringen kalder det - blev genindført i forbindelse med vækstpakken med virkning foreløbig i 2013 og 2014. Og det er endda aftalt, at fradraget skal udvides fra ikke alene at gælde helårsboligen til også at gælde sommer- og fritidshuse.

Håndværkerfradraget gives til hjælp og istandsættelse i hjemmet – og efter aftalen om vækstpakken også sommer- og fritidsboligen. At det gives til hjemmet, betyder for andelshavere i andelsboligforeninger eller ejere af ejerlejligheder, at arbejdet skal udføres inden for boligens ydre og indre rammer, det vil sige inden for de rammer, hvor man som andelshaver eller ejerlejlighedsejer har individuel råderet i henhold til andelsboligforeningens eller ejerlejlighedsforeningens vedtægter.

For lejere gælder, at der er fradrag inden for de rammer, som lejer i henhold til lejeaftalen har råderet over.

Af dit spørgsmål fremgår, at det er fællesudgifter, som ønskes fradraget efter reglerne for håndværkerfradraget. Fællesudgifterne vedrører jo netop omkostninger, som falder uden for den enkelte andelshavers eller ejerlejlighedsejers individuelle råderet. Så svaret på dit spørgsmål bliver, at der ikke er fradragsret.

Reglerne om håndværkerfradraget er beskrevet på Skat.dk.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk