Kan døtre købe lejlighed til en fast pris i fremtiden?

Køberet kan have store konsekvenser, og én dato er helt afgørende.

Foto: Jeppe Michael Jensen

? Jeg har i forbindelse med køb og udlejning af forældrekøbslejligheder til mine døtre indføjet en købsret i lejekontrakten, således at mine døtre har en ret til at kunne købe lejligheden til samme pris, som jeg har erhvervet den til.

Det er gjort primært for at sikre døtrenes rettigheder i forbindelse med min eventuelle død eller skilsmisse.

Men der ligger også det i det, at jeg vil være tilfreds med ved salg bare at få de penge retur, som jeg har investeret. Købsretten kan udnyttes til enhver tid af døtrene.

Hvordan stiller denne købsret mig og mine døtre skattemæssigt?

Med venlig hilsen A.! Om du og dine døtre er stillet godt eller ej, afhænger af, hvornår dine døtre har fået en køberet.

5. december 2007 er den afgørende dato.

Er der før denne dato indrømmet en køberet, så falder køberetten ikke ind under kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Hvis køberetten før 5. december 2007 blev udstedt til markedsværdien, for eksempel forældrenes købspris eller vurderingen på udstedelsestidspunktet, så var der intet at beskatte ved udstedelsen af køberetten, ligesom forældrene ikke fik en skattepligtig avance ved barnets udnyttelse af køberetten, og endelig kunne barnet sælge skattefrit, da det havde beboet ejendommen i ejertiden.

Den fidus kunne den daværende skatteminister ikke sidde overhørig.

Er køberetten indrømmet en eller flere af dine døtre 5. december 2007 eller senere, så er køberetten en finansiel kontrakt, der skal lagerbeskattes.

Jeg forudsætter, at køberetten har en løbetid på mere end 12 måneder - det vil sige, at den kan eksekveres mere end 12 måneder efter, at den er indgået.Lagerbeskatningen betyder, at du og dine døtre hvert år skal medregne gevinst eller tab i den skattepligtige indkomst, idet der dog gælder begrænsninger på at anvende tabet til modregning i anden indkomst.

I tider med stigende priser på forældrekøbslejligheder vil barnet altså skulle medregne den årlige værdistigning på køberetten til den skattepligtige indkomst. Det kan have som konsekvens, at barnet beskattes af en indkomst, hvor barnet endnu ikke har fået pengene mellem hænderne, men det kan også betyde, at barnets indkomst i forhold til SU bliver for høj med et tilbagebetalingskrav til følge.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk