Kan dødsbo kræve gaver og lån tilbagebetalt?

»Urimelige« gaver og penge givet på dødslejet kan blive tilbagekaldt.

Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Min mor døde i 2014, og min far sad i uskiftet bo. Desværre døde han så for et år siden. Vi har ikke kunnet sælge hans sommerhus med en ejendomsværdi på 1,4 mio. kroner, og der er så kommet en bobestyrer på. Et par måneder inden sin død gav han mig og min kone en gave hver på 55.000 kroner. Kan min søster kræve dem tilbage til boet? Min far oprettede også et realkreditlån i sommer­huset på 300.000 kroner og gav mig pengene som et lån. Kan boet kræve dem tilbage, inden sommerhuset er solgt?

Med venlig hilsen J.

Når din far sidder i uskiftet bo, administrerer han formuen på både din afdøde mors og egne vegne. Arveloven bestemmer, at det skal ske »fornuftigt«. Det betyder i praksis, at din far har lov til at udøve en ejers beføjelser og bruge penge – men inden for visse rimelige grænser.

Men hvad er så »rimelige grænser«? Er det rimeligt, at din far har brugt 110.000 kroner på gaver til dig og din hustru? Bobestyreren vil nok påse, om der er betalt afgift af gaven til din hustru, da den overstiger det afgiftsfri gavebeløb.

Derudover kan det tænkes, at din søster vil gøre gældende, at gaven er urimelig. Det vil skulle vejes op mod boets samlede beholdning og den praksis, der har været i familien – også mens din mor levede.

Hvis gaven er ydet på et tidspunkt, hvor din far forventede at dø, kan gaverne måske være dødslejegaver og derfor forlanges omstødt. Det beror på sygdommens karakter og forløb, hvornår der foreligger en dødslejegave, og det siger sig selv, at jo længere tid, der går, fra gaven er givet, til dødsfaldet, desto sværere bliver det for arvingerne at få gaven erklæret ugyldig.

Dit lån forfalder normalt ved dødsfald. Derfor kan boet forlange det indfriet, med mindre der i låneaftalen er aftalt andet.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk