Kan check med overskydende skat forældes?

Ud af en flyttekasse dumper et brev om tilbagebetaling af skat - men checken er 14 år gammel. Hvad nu?

Foto: Brian Bergmann.
Læs mere
Fold sammen

? Forleden da jeg tømte gamle flyttekasser, dukkede til min store overraskelse et uåbnet brev pludselig op. Det var fra 2001 og indeholdt en check med overskydende skat på knap 15.000 kroner. Der var ikke angivet forfaldstidspunkt eller lignende.

Jeg henvendte mig til kommunen, som afviste at udbetale checken, da »fordringen er forældet«. Jeg er ikke klar over, om en check med overskydende skat til en borger er at sidestille med en fordring, men kommunen henviser i hvert fald til lovbekendtgørelse nr. 1063 af 28. august 2013.

Jeg tvivler på kommunens svar, for jeg kan blandet andet se, at der i § 3 stk. 2 i bekendtgørelsen, står: »Var fordringshaveren ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen i stk. 1 først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.«

Jeg fik først kendskab til checken forleden. Ligeledes kan jeg af gamle avisartikler se, at Told og Skattestyrelsen dengang udtalte, at det ikke var et problem, at mange skattechecks med overskydende skat af forskellige årsager forsvinder, for pengene er »til tid og evighed borgernes«.

Er beløbet tabt, eller kan jeg få den overskydende skat retur?

Med venlig hilsen S.

! Skatter og afgifter er omfattet af forældelsesloven, idet skatteforvaltningslovens kapitel 12a dog indeholder nogle supplerende regler.

Udgangspunktet er, at kravet på overskydende skat forældes efter tre år. Når en kreditor er i utilregnelig uvidenhed om - det vil sige ubekendt med - sit krav, suspenderes fristen på de tre år, det vil sige at fristen først begynder at løbe, når kreditor bliver eller burde blive opmærksom på, at der er et krav. I absolut tid gælder, at kravet på overskydende skatter forældes efter 10 år.

Sammenlagt gælder altså, at senest efter 10 år vil kravet på overskydende skatter være forældet. Og har kravet være suspenderet i otte år, så forældes det to år senere ved udløbet af de 10 år. De tre år henholdsvis de 10 år løber fra 1. september i året efter indkomstårets udløb, med mindre den overskydende skat  relaterer til en skatteansættelse, hvor udskrivningsdatoen ligger senere end 1. august i året efter indkomstårets udløb.

I dit tilfælde indtrådte forældelsen altså senest i 2011. Når jeg skriver senest 2011, så er det fordi, at en suspension kræver, at du har været i utilregnelig uvidenhed, og i utilregnelig uvidenhed ligger, at du skal have været i god tro.

Da du i hvert fald har modtaget brevet med checken, taler rigtig meget for, at du også burde have åbnet brevet ved modtagelsen og dermed have fået kendskab til checken.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk