Kan boligselskab beholde indskud ved dødsfald?

Lejligheden blev varslet ledig i god tid, mener arvingerne.

Foto: Bax Lindhardt.
Læs mere
Fold sammen

? Min afdøde mor havde boet i sin lejlighed siden juni 1978 til sin død i juli i år. Skifteretten har truffet afgørelse om boudlæg.

Fraflytningssynet endte med, at vi ikke skulle betale istandsættelse, da min mor havde beboet lejligheden mere end 100 måneder, og da lejligheden ikke var blevet misligholdt.

Men boligselskabet nægter at udbetale resten af indskuddet, cirka 8.000 kroner efter fradrag for husleje i august, fordi det mener, at opsigelsesperioden løber fra september til november, selv om de allerede i juli er informeret om, at lejligheden ville blive ledig senest med udgangen af august.

Hos Skifteretten fik jeg oplyst, at afdøde og arvinger ikke hæfter for gæld opstået efter dødsfaldet.

Kan vi få indskuddet tilbage?

Med venlig hilsen G.

! Ved et boudlæg sker der ikke et skifte. Jeg forstår det sådan, at I har fået boudlæg, herunder det nævnte tilgodehavende. Det er rigtigt, at I ikke overtager jeres mors gæld.

Udlejer har i øvrigt pligt til at genudleje hurtigst muligt, hvilket tilsyneladende ikke er sket. I bør derfor tale med udlejer, og hvis I ikke kan blive enige, må I indlede en såkaldt småsag, hvor I rejser kravet. I kan læse mere om dette på www.domstol.dk.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk