Kan boligsalg bruges som arveforskud?

Forældre kan både sælge billigt eller give en gave eller et arveforskud - det er vigtigt gøre sig klart, hvad man helst vil.

En overdragelse af et sommerhus inden for familien kan gøres på forskellige måder - alt efter om det skal opfylder arvingers behov, medarvingers behov eller forældrenes behov. Fold sammen
Læs mere
Foto: Camilla Rønde

? Min svigerforældre har sat deres gældfrie sommerhus til salg. Vi har talt om at købe det - ingen af min mands søskende er interesseret. Banken siger så, at vi kan forslå dem, at de kan lade os købe det som et arveforskud, sådan at vi betaler til min mands tre søskende, uden at svigerforældrene får noget ud af det.

Kan det lade sig gøre, og i så fald hvordan?

Med venlig hilsen M.

! Der er flere forskellige løsningsmuligheder. For at vælge den bedste løsning, skal I vide, hvad I går efter – hvilke behov der skal opfyldes. Er det jeres behov, medarvingers behov, svigerforældrenes behov? Det fremgår ikke af dit spørgsmål – men det er vigtigt, at du er bevidst herom.

Hvis dine svigerforældre ikke har brug for pengene, så kan de sælge, og Skat vil acceptere en pris på mellem 85 procent og 115 procent af den seneste offentlige vurdering. Uden for denne grænse kan Skat blande sig ved salg mellem nærtstående. Hvis I har interesse i at købe for 85 procent, opstår spørgsmålet, om der derved sker en begunstigelse af jer. Og i så fald: Skal denne begunstigelse siden modregnes i arv? Det er godt at gøre sig dette klart, da der ellers erfaringsmæssigt kan opstå problemer.

Dine svigerforældre kan jo vælge at give huset som helt eller delvist forskud på arv eller som gave. Forskellen er, at et arveforskud skal modregnes i senere arv, det skal en gave ikke. Der skal svares afgift for beløb over 58.700 kr til børn og 20.500 kroner til svigerbørn.

Det er vigtigt at gøre op, om der er tale om et forskud på arv eller en gave. Eksempel: Hvis svigerforældrene giver jer en gave på 200.000 kroner, skal det beløb – når arven efter svigerforældrene udbetales til sin tid – ikke modregnes i jeres arv. Er det derimod forskud på arv, skal de 200.000 kr trækkes fra den arv, I modtager. Hvis en arving har modtaget et arveforskud, der viser sig at være større end arvingens arvelod, skal det overskydende beløb ikke tilbagebetales, med mindre arvingen særligt har forpligtet sig hertil.

Arveforskud er en god idé, hvor forældre ønsker at hjælpe ét ellere flere børn, men ikke de øvrige, som måske ikke har behov. Ved at vælge arveforskud opretholdes lige fordeling, som mange forventer. Forskelsbehandling af børn kan være udmærket, men der er følelsesmæssige udfordringer ved det. De udfordringer kan tages i opløbet ved en god dialog mellem de berørte.

Arveforskud til visse nærtbeslægtede, blandt andre børn og stedbørn, er omfattet af reglerne om gaveafgift. Gives et arveforskud til et barn på 100.000 kroner, skal der senest 1. maj næste år indsendes gaveafgiftsanmeldelse, og modtageren skal betale en gaveafgift, som i eksemplet udgør 15 procent af 100.000 kroner med fradrag af det afgiftsfri beløb på 59.800 kr. i 2014, eller 15 procent af 40.200 kroner = 6.030 kroner.

Arveforskud til andre end de nævnte nærtbeslægtede, f. eks. et arveforskud til en søster eller niece, er ikke omfattet af gaveafgiftsreglerne. I disse tilfælde skal modtageren betale indkomstskat af arveforskuddet. Det er derfor bedre at yde søsteren eller niecen et rentefrit familielån på anfordringsvilkår. Søster eller niece vil da arve egen gæld, og det vil koste bo- og tillægsboafgift på mellem 25 procent og 36,25 procent, men det er normalt også billigere end indkomstskat her og nu.

Der gælder ikke specielle formkrav til en arveforskudsaftale, som blot skal underskrives af giver og modtager. Den skal ikke registreres nogetsteds, og den skal ikke stemples. Du gør klogt i at opbevare dit eksemplar af arveforskudsaftalen, så du er sikker på, at aftalen kommer frem efter din død. Det er normalt en god idé at anføre det i et testamente, hvor kopi opbevares hos notaren – og det kan også være godt nærmere at begrunde arveforskuddet, så det ikke skaber skuffelse hos andre arvinger.

Hvis din svigerforældre ikke har behov for at modtage penge, kan de også vælge at bruge købesummen til at yde rentefri lån til børnene. Hvis børnene har banklån, kan der herved spares en del renter. Det er muligt at gnave af på gælden ved årlige afgiftsfri gavebeløb. Det må blot ikke være aftalt, at der årligt gives en gave.

Der er også andre muligheder, men det kræver flere oplysninger end dem, der fremgår af dit spørgsmål. Tag en snak med jeres advokat om tilrettelæggelsen af det samlede forløb - og held og lykke med det.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk