Kan børnene holde os ude fra sommerhuset?

Bedsteforældrene ønskede at samle familien om fritidshuset, men et uklart testamente har i stedet bragt splid.

Den, der ejer sommerhuset, har også råderetten - et ønske om at dele det mellem flere arvinger skal altså være entydigt udformet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kim Haugaard

? Mine forældre ændrede deres testamente kort før min fars død for fire år siden. I stedet for at min søster og jeg skulle arve sommerhuset, skulle det gå direkte til de fire børnebørn, men sommerhuset skulle være »til brug for børn, børnebørn og oldebørn«. Min mor døde for et år siden, hvorefter boet er blevet gjort op.

Vi er to søskende med hver to børn. Nu er der opstået det, at to af børnebørnene ikke ønsker, at vi »børn« - altså deres forældre og moster og onkel - skal have mulighed for at bruge huset.

Vores bobestyrer mener, at testamentet ikke giver os juridisk ret til det. Det blev udfærdiget af en anden advokat. Er det korrekt, at den formulering ikke giver os den brugsret, som helt klart var mine forældres intention?

Med venlig hilsen G.

! Jeg har valgt at bringe dit spørgsmål, selv om jeg ikke kan svare på det. Det er nemlig et godt eksempel på, at omhyggelighed er vigtig generelt, men særligt i testamenter. Når et testamente skal anvendes, er hovedpersonen død og kan ikke spørges. Det har givet anledning til mange tvister, konflikter og retssager.

Noget af forklaringen skal nok findes i, at ikke alle gør sig tilstrækkeligt umage med at sikre sig, at deres ønske er tilstrækkeligt klart udtrykt. Du skriver, at der har været advokat med til udformningen, og usikkerheden kan skyldes en fejl fra advokatens side. Derfor er det naturligt at begynde med at få advokatens forklaring, hvis det er muligt.

Jeg har i min tid set rigtigt mange testamenter, heraf også rigtigt mange, der er så kort og knapt formuleret, at man skulle tro, at prisen for et testamente fastsættes pr. bogstav.

Jeg kan ikke nok understrege vigtigheden af, at beslutninger i et testamente er formuleret, så de ikke efterlader tvivl. Og lad mig særligt understrege, at enhver disposition, der giver en skævdeling, bør vurderes i henseende til virkningen på dem, der efter din død skal læse dette. Der hviler et særligt ansvar på den advokat, der rådgiver herom, og det bør undtagelsesfrit vurderes, hvordan skævdeling vil virke, og om den skal forklares i testamentet, eller mens testator lever. Springes dette over, er der lagt i kakkelovnen til konflikt, når boet skal behandles. Årsagen er, at skævdeling ofte vil give skuffelse, og denne skuffelse kan ikke drøftes med afdøde. Det fører let til bitterhed, der er kimen til konflikt.

Når jeg nu har brugt dit spørgsmål som løftestang til generelt at give et vigtigt råd, så skylder jeg dig et bud på et svar. Du må læse svaret med forbehold, for jeg mangler mange oplysninger for at kunne gøre mit svar skudsikkert.

Mit bud er, at bobestyrer her ret: I har ikke nogen ret til at råde over sommerhuset. Det er jo netop testeret til børnebørnene, og de modtager det, bliver ejere og svarer boafgift af det.

Den beskrevne formulering må anses som en hensigtserklæring, og den naturlige måde at sikre ret for andre ville være at sprede ejerskabet, for eksempel sådan at børnene også blev medejere i et (måske begrænset) omfang og i kombination med en samejekontrakt, der kunne definere brugsretten.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk