Kan børnene forhindre uskiftet bo?

Med fælles børn er uskiftet bo nemt, men det er ikke altid det rigtige at gøre.

Læs mere
Fold sammen

? Min kone og jeg har passeret guldbrylluppet og ønsker gerne svar på dette spørgsmål: Har den længstlevende af os ret til at sidde i uskiftet bo? Vi har to voksne børn, begge er gift, og det ene barn har to børn.

Hvis den længstlevende af os har ret til at sidde i uskiftet bo, er det så en ubetinget fordel at gøre det?

Med venlig hilsen P.

! Længstlevende har altid ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, hvis der er formuefællesskab i ægteskabet. Børnene kan således ikke forhindre uskiftet bo.

Det er let at vælge uskiftet bo, når man lige er blevet alene og typisk forestiller sig, at livet også går i stå for den længstlevende. Sådan er det imidlertid heldigvis sjældent. Der kan være mange gode grunde til ikke at vælge uskiftet bo. Det meget kontante råd er, at man som længstlevende altid bør kontakte en advokat for at få fuldstændig klarhed over fordele og ulemper.

Et andet vigtigt råd er, at man som ægtepar bør søge råd og vejledning, mens begge er i live. Hvis man har et ønske om at stille længstlevende i den bedst mulige situation, bør man overveje at få oprettet et testamente.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk