Kan børn arve et skattefradrag?

Negativ aktieindkomst kan trækkes fra i et dødsbo, men kan det bruges af arvingerne?

Foto: Modelfoto: Colourbox. En læser spørger, om hans børn kan arve fradraget for tab på værdipapirer?
Læs mere
Fold sammen

? Jeg ved, at hvis jeg afslutter et skattår med negativ aktieindkomst, vil jeg kunne fremføre og modregne beløbet i fremtidige positive aktieindkomster uden tidsbegrænsning.

Men hvis jeg dør, forinden modregningsbeløbet er opbrugt, er spørgsmålet, om retten til modregning kan arves af mine børn sammen med min aktieportefølje? Jeg sidder i uskiftet bo med to livsarvinger.

Med venlig hilsen O.K.

! Hvis der er et ikke-udnyttet skattemæssigt underskud/tab på det tidspunkt, du dør, vil dette blive overført til dit dødsbo under forudsætning af, at boet er skattepligtigt.

Er boet ikke skattepligtigt, vil underskuddet/tabet kunne bruges ved opgørelsen af indkomsten i mellemperioden, som er perioden fra indkomstårets start til den dag, dødsfaldet sker.

Det skattemæssige underskud/tab, der måtte være tilbage efter, at behandlingen af dit dødsbo er sluttet, kan ikke overføres til dine arvinger.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk