Kan bestyrelse nægte at vise medlemmerne bilag?

Konflikter kan på ingen tid spinne ud af kontrol, mens det kræver knofedt og dialog at få løst dem. Tal sammen!

Læs mere
Fold sammen

? Vi er medlem af en grundejerforening, og vi er medejer af vores lokale vandværk. Det er to selvstændige enheder, men bestyrelsen for grundejerforeningen er også bestyrelse for vandværket, og begge generalforsamlinger er flettet godt og grundigt sammen.

Blandt andet har grundejerforeningen lånt en del millioner kroner af vandværket til ny asfaltering af områdets veje.

Der er nogle poster i begge regnskaber, som en del grundejere ønsker, at bestyrelsen skal redegøre for i detaljer. Ved seneste generalforsamling blev bestyrelsen spurgt, men den kunne ikke svare, for »vi kan ikke medbringe alle bilag til generalforsamlingen,« blev der sagt.

Efterfølgende har nogle forsøgt at få de ønskede oplysninger, hvilket formanden ikke ønsker at efterkomme: Vi kan ikke få bilagene at se på foreningens kontor, for »det har vi ikke ret til,« er formandens kommentar.

Det, som grundejerne ønsker at få oplyst, vedrører udgifterne til generalforsamlingen og udgiften til bestyrelsesmøderne.

Spørgsmålet er altså: Har grundejerne ikke ret til at få disse oplysninger, det er jo trods alt vores penge, som bestyrelsen råder over? Der er bogført ca. 100.000 kroner under de to poster i regnskaberne, så det er da mange penge, som bestyrelsen ikke vil oplyse ejerne nærmere om.

Med venlig hilsen J.

! Som medlem af en forening har du visse pligter og visse rettigheder. Blandt medlemsrettighederne hører kravet om, at der på en generalforsamling gives sagligt relevante oplysninger om foreningens forhold i bestemte henseender.

Der gælder en undtagelse, hvis fremlæggelse af oplysninger vil kunne skade foreningen væsentligt eller udgør et indgreb i andres private rettigheder. Kan sådanne oplysninger ikke gives på mødet, skal de fremlægges senere, eventuelt ved at der gives adgang til gennemgang på foreningens kontor.

Et medlem har ret til informationer om foreningens forhold, hvis de er relevante for medlemmets stillingtagen på en generalforsamling.

Efter min mening har I ret til at se de nævnte bilag.Hvis bestyrelsen ikke vil udlevere bilagene, kan I jo i yderste konsekvens afholde generalforsamling og afsætte bestyrelsen, og på den måde kan I få adgang til bilagene. I har også mulighed for at gøre foreningens revisor opmærksom på, at I forgæves har efterspurgt information. Revisor vil herefter skulle forholde sig særligt opmærksomt på påpegede forhold.

Det virker lidt besynderligt, at I ikke kan få adgang. Jeg kan ikke lade være med at advare om de alt for mange tilfælde, hvor en sag af denne art er endt i konflikt og opdeling af medlemmerne i to eller flere lejre. Det kan forpeste stemningen, og derfor vil jeg varmt anbefale jer at gøre et nyt forsøg på at få etableret en dialog. Forklaringen på afvisningen kan jo være, at bestyrelsesmedlemmerne føler sig mistænkeliggjort og overfor det kan stå berettigede og ikke uvenligt mente hensyn.

Få talt ud om det. Vis eventuelt bestyrelsen dette indlæg, sæt jer sammen og få luftet ud, så I kan komme godt videre. Det kræver lidt knofedt – omvendt kræver det ikke ret meget at optrappe konflikten. Men det gør det at lukke den ned igen.

Altså: Stor reklame for dialogen. For sam-talen.

Held og lykke.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk