Kan banken »sælge« et ejerpantebrev videre?

Køber sparer penge i forhold til helt ny tinglysning, men bankens gebyr kan diskuteres.

Foto: Iris. Fold sammen
Læs mere

? Vores datter fik i 2010 en kassekredit i en bank. Der blev i den anledning oprettet et ejerpantebrev på 120.000 kroner som sikkerhed for dette.

Vores datter indfriede for et par år siden kassekreditten, men vi glemte alt om ejerpantet. I forbindelse med at hun nu har solgt lejligheden, finder vi så ud af, at ejerpantet aldrig er blevet aflyst.

Vi beder så banken om det i august. Det er ikke sket nu over en måned senere.

På forespørgsel om hvorfor, skriver banken så, at de venter på, at købers bank skal sende dem 1.000 kroner, da køber har ønsket at overtage ejerpantet.

Spørgsmålet er så, hvem har ejendomsretten/råderetten til dette ejerpantebrev?

Er det så vores datter, der har krav på de 1.000 kroner? Eller skal man finde sig i, at banken bare tager dette beløb?

 

Med venlig hilsen S.


 

! Det er et sædvanligt vilkår i forbindelse med køb af en ejendom, at et ejerpantebrev tinglyst i den handlede ejendom transporteres til den nye køber, der kan anvende sikker­heden i forbindelse med en eventuel delvis bankfinansiering.

Dette koster alene den nye erhverver afgift på transportpåtegningen med 1.660 kroner. Køber sparer på denne måde værdiafgiften med 1,5 procent af ejerpantebrevets hovedstol. Din datter har sandsynligvis tiltrådt dette vilkår ved sin underskrift af købsaftalen.

En sælger kan ikke med fordel bruge pantebrevet i en anden ejendom, som sælger måtte købe som erstatning for den solgte. Det ville fordre en tinglysning af udvidelse med den nye ejendom til fuld tinglysningsafgift på 1,5 procent af ejerpantebrevets hovedstol med tillæg af en grundafgift på 1.660 kroner suppleret med en aflysning af den solgte ejendom, som dog er gratis.

Det kan diskuteres, om det er rimeligt, at banken tager sig betalt med 1.000 kroner for at underskrive en transportpåtegning. Havde beløbet været større, kunne man være fristet til at spørge Finanstilsynet.

Med venlig hilsen

Susanne Graffmann, advokat (H),

www.ForumAdvokater.dk