Kan banken kræve forlig om gammel gæld?

En lang forældelsesfrist 20 år blev afskaffet i 2008, men banken kan stadig opretholde krav mod skyldnere.

Forældelsesfristen kan »afbrydes«, så der gælder en ny frist for gælden. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Rasmussen

? I 1988 afsagde retten dom om, at jeg skyldte banken 77.346 kroner. Banken er senere sammenlagt med andre banker. Jeg har i januar hvert år modtaget en årsopgørelse, og gælden er indberettet til Skat.

Nu vil banken have, at jeg her 25 år senere skal underskrive frivilligt forlig - ellers vil banken gå til fogedretten. Jeg har aldrig betalt noget på gælden og er aldrig blevet afkrævet et afdrag. Jeg er folkepensionist og vi aldrig blive i stand til ar betale.

Hvorfor skal jeg det efter 25 år - er forældelsesfristen da ikke 20 år?

Med venlig hilsen J.

! Der er flere forskellige forældelsesfrister. Den på de 20 år, som du omtaler, var den længste og næsten absolutte.

Forældelsesfristen på de 20 år findes ikke længere. Den blev med virkning fra 1. januar 2008 sat ned til 10 år for domme. Men frem til 1. januar 2008 gjaldt de gamle regler og den gamle frist på 20 år.

Fristen på de 20 år blev »afbrudt« ved at kreditor – banken – mindede sin debitor – dig – om gælden. Ved at minde debitor om gælden begyndte en ny frist på 20 år at løbe. Så efter de gamle regler ville en gæld aldrig blive forældet, såfremt kreditor hvert 19. år mindede debitor om gælden.

Med de nye regler er fristen 10 år. Og det er ikke længere tilstrækkeligt til at afbryde fristen, at kreditor minder debitor om gælden. For at afbryde fristen på 10 år, skal kreditor enten få debitors erkendelse i form af en skriftlig erklæring eller et forlig eller indbringe sagen for retten.

Sidste gang, at banken kunne få en ny forældelsesfrist til at løbe ved en påmindelse var, da du i januar 2007 modtog opgørelsen vedrørende 2006. Den nye forældelseslov bestemmer, at påmindelsen (årsopgørelsen) fra januar 2007 er tilstrækkeligt til at få en ny forældelsesfrist til at løbe, men loven bestemmer også, at det er den kortere frist på 10 år, der begynder at løbe.

Så situationen lige nu er, at bankens krav forældes i januar 2017. Og det er nok derfor, at banken gerne vil have dig til at underskrive det frivillige forlig. For så begynder en ny frist på 10 år at løbe.

Går du ikke med på at underskrive forliget, så bliver kravet indbragt for fogedretten, og resultatet vil også her være, at en ny frist på 10 år begynder at løbe. I din situation som folkepensionist og uformuende vil den bedste løsning være, at du med banken aftaler at betale et mindre beløb i en kortere periode, mod at banken eftergiver dig resten af gælden.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.forumadvokater.dk