Kan banken bestemme over foreningens vedtægter?

Lille forening forstår ikke bankens krav om mere præcise vedtægter – men juridisk uklarhed bør udryddes, svarer Brevkassen.

Foto: Iris. Fold sammen
Læs mere

? Jeg er medlem i en mindre forening. På årets general­forsamling blev der valgt en ny kasserer, og i forbindelse med kassererskiftet har banken nu meddelt, at vedtægterne skal ændres, idet der ikke må være en beløbs­begrænsning under tegningsforhold.

Disse vedtægter har været afleveret til banken tidligere, hvor der ikke har været spørgsmål hertil. Jeg ved godt, at bankerne er meget opmærksomme på hvidvaskning og skuffeselskaber, men jeg har aldrig hørt, at en bank kan blande sig i foreningsvedtægter.



Det fremgår: Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening. Beløb under 5.000 kroner kan godkendes af formand eller kasserer.

Sådan som jeg læser (og tolker) paragraffen, så skal man selvfølgelig vide, hvem der forpligter foreningen ved låneoptagelse eller køb af varer. Over for banken skal der afgives en fuldmagt af bestyrelsen, hvorefter kassereren alene kan disponere over bankindeståendet.

Bilagskontrollanten skal kontrollere, at bilagene er forsynet med påtegning for så vidt angår beløb over 5.000 kroner.



Jeg har fundet en hjemmeside – frivillighed.dk – som blandt andet fortæller, hvordan man laver sine foreningsvedtægter.
Er der sket ændringer på dette område, og kan banken blande sig i foreningsvedtægter? Hvis der er afgivet en fuldmagt fra bestyrelsen over for banken, er det så ikke nok?

Med venlig hilsen J.


! Jeres bank kan stille betingelser for jeres samarbejde, og jeg ser ikke bankens krav som udtryk for hvidvaskningsregler. Bestemmelsen i jeres vedtægter er ikke krystalklar. I den vejledning, du henviser til, kan læses følgende om tegningsregler:

Vi anbefaler, at I tydeligt beskriver, hvem der kan underskrive på økonomiske transaktioner på foreningens vegne. En løsning er at skrive i jeres vedtægter, at foreningen kun kan tegnes af to personer (typisk bestyrelsesmedlemmer) i fællesskab. Det vil sige, at der skal to underskrifter på alle former for økonomiske transaktioner. I kan også arbejde med en gradueret tegningsret, det betyder, at jeres kasserer eksempelvis på egen hånd kan betale udgifter op til 1.000 eller 2.000 kroner. Beløb derover skal godkendes af jeres formand eller samlede bestyrelse.



Vejledningen er fornuftig. Jeres vedtægter kan læses sådan, at foreningen kun forpligtes af (tegnes af) formand og kasserer sammen. Bemærkningen om at »beløb under 5.000 kroner kan godkendes af formand eller kasserer« er ikke helt præcis i juridisk forstand.

I kan i stedet anføre, at »ved økonomiske dispositoner op til 5.000 kroner tegnes foreningen af formand eller kasserer alene«.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk