Kan arvinger hænge på gælden?

Skal arvinger sige ja til boet, inden de ved, om der er gæld eller formue?

Foto: Modelfoto: Colourbox. Man kan komme til at hæfte for gælden i boet, hvis man har overtaget boet til privat skifte.
Læs mere
Fold sammen

? Hvis min far dør med gæld - overtager vi børn så hans gæld?

Får man oplyst, om boet er har positiv eller negativ formue, inden man siger ja eller nej til at arve?

Hvad hvis der ikke er penge til selve begravelsen?

Med venlig hilsen L.

! Ja. Du behøver ikke påtage dig at hæfte for din fars gæld. Når jeres far dør, indkalder skifteretten til møde. Formålet er at finde ud af, hvordan der skal forholdes med boet efter jeres far.

Hvis det med det samme kan konstateres, at der er større gæld end aktiver, så hæfter I ikke for gælden. Hvis I ikke har dette overblik og for eksempel får boet udleveret fra skifteretten til privat skifte, men senere opdager, at der er større gæld end formue, så kan I komme til at hæfte.

Det gør I, hvis I helt eller delvis har delt boets aktiver, bortset fra deling af sædvanligt indbo og personlige effekter, eller hvis I har anvendt samtlige boets midler til dækning af gæld, uden at opfylde eller sikre opfyldelsen af forpligtelser, der kan kræves dækket i boet.

Der er dog så mulighed for at slippe for hæftelsen mod at aflevere det modtagne eller erstatte dets værdi, og boet overgår til behandling ved bobestyrer.

I kan undgå denne situation ved at få skifterettens tilladelse til at indrykke proklama, før I har taget stilling til, om I vil overtage boet til privat skifte.

Hvis der er midler i boet til betaling af begravelsen, skal disse omkostninger betales forlods. Hvis der ikke er penge hertil, hæfter den, der har bestilt begravelsen, for betalingen.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk