Kan arveforskud modregnes?

Forskellen på en gave og et arveforskud kan føre til splittelse af familier, hvis man ikke er omhyggelig.

Forskellen på et arveforskud og en gave er - meget kort sagt - at arveforskud skal modregnes i en senere arv. Fold sammen
Læs mere
Foto: Iris/Scanpix

? Kan arveforskud til vores børn tilrettelægges sådan, at de modregnes i arven efter den først afdøde af os?

Hvilken dokumentation skal der udarbejdes?

Ifølge vores testamente skal der skiftes efter først afdøde.

Med venlig hilsen K.

! Ja. Et arveforskud er en gave, hvor giveren - senest når gaven bliver givet - har bestemt, at gaven skal afkortes i modtagerens arv. Og hvordan kan du så sige det? Der er ikke nogle formkrav, der skal opfyldes, men det kan godt betale sig at være omhyggelig. Den sikreste måde er, at du i dit testamente oplyser, at der er givet arveforskud til den og den med så og så meget.

Du kan også gøre det i et arveforskudsbevis, hvor du skriver, at dit barn XX som arveforskud modtager xx kroner. Du kan eventuelt bede om en kvittering og opbevare papiret. Du kan også samle dine børn og informere dem.

Lad mig benytte lejligheden til at nævne, at forskellen på et arveforskud og en gave er, at arveforskud skal modregnes i en senere arv. Det skal en gave derimod ikke. Det giver desværre af og til problemer i dødsboer, typisk fordi modtageren har opfattet, at det var en gave, mens andre arvinger bestemt mener, det har været tænkt som et forskud på arv. Sådan en diskussion kan let give en dårlig stemning og endda føre til, at der opstår uenighed om en eller flere andre ting. I værste fald har jeg set det forpeste bobehandlingen i en sådan grad, at familien blev splittet op i to grupper: For og imod. Det kan og bør undgås ved omhyggelighed.

Et arveforskud kan gives afgiftsfrit inden for samme rammer som gaveafgiftsfri gaver. Modtagerne af arveforskud skal dog være dine arvinger. Du kan for eksempel ikke give arveforskud til dine børnebørn, hvis dine børn lever, med mindre dine børnebørn i et testamente er indsat til at arve dig. Du kan heller ikke give din svigerdatter et arveforskud, med mindre hun er betænkt i et testamente.

Yder du arveforskud til andre, for eksempel din bror eller til en fætter, skal modtageren betale indkomstskat på op til 51,5 procent plus kirkeskat af arveforskudsbeløbet, og der gælder ingen bundfradrag i denne forbindelse.

Hvis du giver dine børn lige meget, er det sådan set uden betydning, om du kalder det gave eller arveforskud. Der, hvor arveforskud er praktisk, er, når du ikke begunstiger alle børn. Hvis et barn har brug for et beløb nu, så kan du ved at vælge arveforskuddet sikre, at der siden sker en retfærdig fordeling. Hvis det altså er retfærdigt at sørge for, at alle får lige meget. Nogle mener jo, at retfærdighed er at behandle folk, som de fortjener - og dermed ikke altid ens.

Når du giver arveforskud, eller hvis du giver en gave, kan du bestemme, at gaven eller arveforskuddet skal være modtagerens særeje. Husk at du skal vælge hvilken form for særeje (typisk kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje, men aldrig udelukkende rent skilsmissesæreje).

Endelig skriver du, at der i testamentet står, at der skal skiftes efter førstafdøde. Det kan der jo være en god grund til, men ofte vil det være fornuftigt at lade længstlevende selv bestemme. Hvis I har fællesbørn, kan længstlevende efter arveloven vælge uskiftet bo, og der er blandt jurister uenighed om, hvorvidt man kan fraskrive sig denne ret.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk