Kan andelskøber få afslag for dårlige forbedringer?

Maksimalpriser for andelsboliger gælder også forbedringer.

Foto: HENNING BAGGER. Kan en andelskøber få afslag for en »dårlig forbedring« af gulvene?
Læs mere
Fold sammen

? Jeg har erfaret, at man som sælger af en andelsbolig kan risikere et krav om afslag i købesummen, såfremt det konstateres, at der er mangler ved en forbedring, uanset at forbedringen er prissat i overdragelsesaftalen eller nedskrevet til nul kroner.

I min lejlighed er de oprindelige plankegulve skjulte og monteret med krydsfinerplader, der er skruet direkte ned i planke gulvet, hvorpå der er udlagt tæpper. Dette er oprindeligt etableret med baggrund i at begrænse fodkulde, da der er tale om en stuelejlighed over uopvarmet kælder, og det blev i sin tid betragtet som en forbedring.

Vil en køber, der ønsker at blotlægge de oprindelige plankegulve, kunne hævde, at de gulvpladerne er en værdiforringende mangel, og dermed kunne gøre krav på afslag i købesummen? Hvis ja - betyder det så, at afslaget vil modsvare omkostningen ved at lægge nye plankegulve?

Med venlig hilsen H.

! Der gælder maksimalprisregler for andelsboliger. Prisen må således for eksempel ikke overstige værdien af forbedringer. Loven fastslår, at værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage.

Jeg kan ikke vurdere, om der her er tale om en forbedring eller det modsatte. Du skal som sælger loyalt oplyse en køber om, at gulvene er behandlet som anført. Så kan køber afgøre, om køber vil betale en eventuel forbedringspris.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk