Kan andelsformand få tilskud til kørsel?

Kassereren skred, da formanden ville have dækket udgifter til kørsel fra sommerhuset.

Læs mere
Fold sammen

Spørgsmål: Vi bor i en andelsforening, hvor formanden præsenterede en kørsels­udgift fra sin sommeradresse til møderne i bestyrelsen. Det nægtede kassereren at udbetale, hvorefter kassereren trak sig efter pres fra formanden.

På en ekstraordinær generalforsamling fik vi en ny kasserer, der meget hurtigt blev præsenteret for to regninger for kørsel fra formanden – uden at orientere om at han tidligere har fået afslag.

I forvejen udbetaler vi til formand og næstformand 1.000 kroner pr. måned til dækning af udokumenterede udgifter. Den øvrige bestyrelse og suppleanter får det halve.

Finder advokaten det rimeligt at honorere sig selv for udgifter til kørsel?

Med venlig hilsen B.

Svar: Hvad der er rimeligt er som regel udtryk for en moralsk vurdering og ikke en juridisk. I brevkassen holder jeg mig til juraen. Der findes i lignings­lovens § 7m bestemmelser om, hvad der kan udbetales skattefrit til ulønnede medlemmer af bestyrelser. Der er med hjemmel i den nævnte bestemmelse udstedt bekendtgørelse nr. 1308 af 24. november 2015, som fastsætter satserne fra 2016. Af bekendtgørelsens § 1, stk. 1 fremgår, at der kan udbetales skattefri godtgørelse for kørsel i egen bil efter Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel. Kørsel mellem hjem og sommerhus har aldrig været erhvervsmæssig.

Efter bekendtgørelsens § 3 kan der skattefrit udbetales op til 2.350 kr. i godtgørelse til dækning af telefonsamtaler og internetforbrug, og efter bekendtgørelsens § 4, nr. 1 kan der skattefrit udbetales op til 1.400 kr. i godtgørelse til dækning af udokumenterede udgifter til f.eks. kontorartikler, porto og møder.

I § 5 er det bestemt, at udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, er hele godtgørelsen skattepligtig. Formanden, som får en godtgørelse på 1.000 kr. om måneden, er altså skattepligtig af det fulde beløb. Selv om de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanterne kun får det halve, altså 500 kr. om måneden, er de også skattepligtige heraf. Det er også bestemt, at de almindelige regler om indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og oplysningspligt gælder. Det er derfor en dårlig idé at udbetale godt­gørelser med et større beløb end det skattefrie.

Måtte omkostningerne for bestyrelsesmedlemmerne overstige, hvad der skattefrit kan udbetales i godtgørelse, har foreningen muligheden for i stedet at godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne, originale bilag.

 

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk