Kan andelsforening give formand skattefri rabat?

Beskatning af andelsforeninger og deres medlemmer indeholder mærkværdigheder – men der findes skattefrie muligheder for kompensation af arbejde.

(Arkivfoto: Martin Sørensen) Fold sammen
Læs mere

? Kan en andelsboligforening opkræve lavere boligafgift af bestyrelsesmedlemmer? For eksempel 300 kroner mindre af menige bestyrelsesmedlemmer og 1.000 kr. mindre af formanden, hvis det er vedtaget på den ordinære generalforsamling – uden skatte­pligt af det sparede beløb?

ABF standardvedtægter har følgende i ­ § 8. stk. 5: Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved udførelse af vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder skal være mulighed for at gennemføre fællesarbejde. Ved beslutning om fællesarbejde skal generalforsamlingen vedtage et tillæg til boligafgiften som et engangsbeløb, der skal betales af de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbejdet eller ikke yder en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende arbejdsindsats.

Andelsboligforeningen må ikke udbetale vederlag til medlemmerne uden skatte­betaling, men man må godt opkræve penge for manglende arbejde, uden at de, som deltager i arbejdet, skal beskattes af besparelsen. Det må ikke kun være vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder, men også gælde administrative gøremål, så man kan opkræve mindre i boligafgift af bestyrelsesmedlemmer uden skattepligt, eller er der noget, som undertegnede har misforstået?

Det er særdeles svært at få bestyrelsesmedlemmer i en andelsboligforening, så ovenstående kunne være en gulerod.

Et eksempel: En andelsboligforening kan optage et nedsparingslån og nedsætte boligafgiften uden skattemæssige konsekvenser, men udbetaler man nedsparingslånet og derefter opkræver det løbende i boligafgiften, falder skattehammeren, selv om andels­haverne blot betaler renter og afdrag tilbage for nedsparingslånet over en længere periode.

Med venlig hilsen G.

! Du påpeger i dit spørgsmål nogle mærkværdigheder i forbindelse med beskatningen af andelsboligforeninger og deres andelshavere. Inden jeg forklarer mærkværdighederne, vil jeg give dig svaret:

Nej, andelsboligforeningen kan ikke nedsætte boligafgiften for bestyrelsesmedlemmerne uden skattemæssige konsekvenser. Du har ret i, at vederlag til medlemmerne for arbejde udført for foreningen er skattepligtigt, mens medlemmers »bod« for arbejdsvægring ikke er skattepligtig for foreningen eller dens medlemmer.

Du har også ret i, at anvendelsen af et nedsparingslån til nedsættelse af boligafgift ikke blive beskattet hos medlemmerne, hvor­imod udbetalingen af et nedsparingslån er skattepligtigt for medlemmerne.

Forklaringen på mærkværdighederne er, at en andelsboligforening ikke er skatte­pligtig af boligafgifter eller andre ydelser fra medlemmerne. Medlemmerne er derimod som udgangspunkt skattepligtige af alle udbetalinger fra andelsboligforeningen. Dette er forklaringen på, at »betalingen« for bestyrelsesarbejdet, vederlaget for deltagelsen i arbejdsweekenden samt udbetalingen af provenuet fra nedsparingslånet er skattepligtigt for medlemmet, mens betaling af bod for manglende deltagelse i arbejdsweekend er skattefrit for foreningen.

Du har ret i problemerne med rekruttering til bestyrelsesarbejdet i andelsboligforeninger. Andelsboligforeningernes eneste mulighed for at vederlægge bestyrelsesmedlemmerne er, at der udbetales maksimale skattefrie godtgørelser. Der kan i 2016 udbetales 2.350 kroner til dækning af telefoni og internet samt 1.400 kroner til dækning af kontorartikler, porto og møder. Begge beløb er skattefrie og kan udbetales uden dokumentation.

Med venlig hilsen

Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk