Kan afgiftsfrie gavebeløb alligevel beskattes?

Man skal tænke sig godt om, inden man giver sit sommerhus væk til børnene.

Foto: Kim Haugaard

? I 2006 tilskødede jeg mine to døtre mit sommerhus med halvdelen til hver. Samtidig blev der også tinglyst livsvarig bopælsret til mig inklusive min afholdelse af alle udgifter. I tilhørende gældsbreve blev det rentefrie lån med årlige afdragsbeløb anført. Dette årlige beløb er lig med den årlige skattefri kontante gave, man som forælder kan give sine børn. I 2014 var »gælden« dermed indfriet, idet gældsbrevene hver lød på 427.650 kroner. Jeg havde gjort mine døtre opmærksom på, at dette årlige gavebeløb fra mig skulle opgives på selvangivelsen, selv om det er skattefrit. Jeg har nu erfaret, at min ene datter har undladt at gøre dette, så jeg vil gerne høre, hvad konsekvenserne nu måtte være i forhold til Skat?

Med venlig hilsen H.

! Jeg forstår det sådan, at du har oprettet gældsbreve med aftale om, at der årligt skal afdrages et beløb svarende til den gave, der kan gives skattefrit. Dette beløb er 60.700 kr i 2015 (beløbet er 61.500 kr i 2016).

Gaver, der falder ind under boafgiftslovens kapitel II, sådan som vi taler om her, er ikke skattepligtige og skal ikke indberettes til Skat eller medtages på selvangivelsen.

Sådan som du beskriver gældsbrevet, kan jeg ikke udelukke, at Skat ville opfatte det sådan, at der er givet løfte om, at de aftalte afdrag modsvares af en årlig gave. I så fald vil det betyde, at Skat vil anse hele gaven for givet på tidspunktet for gældsbrevets underskrivelse. Det vil udløse gaveafgift af det samlede gavebeløb, som vil svare til gælden ifølge gældsbrevet med fradrag af første års gavefri maksimumsbeløb med tillæg af morarenter.

Problemet er altså ikke, at beløbet ikke er medtaget på din datters selvangivelse, men det forhold at du formentlig har givet en samlet gave, som udløser gaveafgift fra start.

Jeg har ikke kommenteret på, hvordan Skat vil betragte den livsvarige bopælsret, idet det kræver informationer, som ikke fremgår af dit spørgsmål.

Med venlig hilsen, Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk