Ja, det var stormflod - mulighed for erstatning

Hundreder af danske husejere, der fik deres hjem oversvømmet efter stormen Bodil i sidste uge, får nu mulighed for at søge om erstatning for skaderne.

Stormrådet har besluttet, at der var tale om stormflod, da vandet under og efter stormen »Bodil« skyllede ind over kysterne flere steder i landet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Annelene Petersen

Stormrådet har tirsdag afgjort, at der var tale om stormflod, da vandet skyllede ind over kysterne flere steder i landet.

»Vi har afgjort, at der var tale om stormflod flere steder i landet, fordi vandstanden har været ekstremt høj. Det betyder, at forsikringsselskaberne nu vil behandle de enkelte sager og vurdere, om der skal udbetales erstatning i henhold til stormflodsloven,« siger formanden for Stormrådet, Karen Westerbye-Juhl.

Blandt andet drejer det sig om området fra Køge til Storstrømsbroen, herunder Roskilde Fjord og Isefjorden, fra Lillebæltsbroen til Svendborg og fra Thyborøn til Oddesundbroen.

Ordningen med en pulje på 300 millioner kroner sørger for, at forsikringsselskaberne kan dække de værst ramte områder, hvor vandstanden steg ekstremt, og vandmasserne pressede sig ind i huse, Og bliver det nødvendigt mere flere penge end de 300 millioner i katastrofeordningen, har staten stillet en garanti på yderligere 200 millioner.

Dog er der kun tale om hjælp til de områder, hvor vandstanden var så høj, at det kun betragtes som en hændelse, der sker sjældnere end hvert tyvende år - netop fordi det er en katastrofeordning, beskrev Stormrådets formand, Karen Westerbye-Juhl, over for b.dk forud for tirsdagens møde.

Millionerne går dog kun til de direkte skader af hav- og fjordvandet og ikke de indirekte skader som genhusning, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader, har Torben Garne fra brancheorganisationen Forsikring & Pension tidligere forklaret til bt.dk.

»Reglen er, at man får de ting, der er ødelagt erstattet med en mindre selvrisiko. Men altså ikke som i en normal forsikring hvor man ville kunne få dækket genhusning og lignende. Ordningen dækker kun de rene skader. Ikke de indirekte og afledte skader, som kommer lang tid efter,« lød forklaringen søndag.

Forud for Stormrådets beslutning havde Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) vurderet, om de oversvømmede området kunne omfattes af stormflodsordningen, og på baggrund af deres indstilling traf rådet sin afgørelse.