Intet kan true forsikringsselskabernes gyldne forretning

De danske forsikringsselskaber har det godt i disse år. Pengene vælter ind fra kunderne, og stadig færre penge sendes den anden vej i form af erstatninger.

Foto: Søren Bidstrup. Mads Sixhøj, Finansjournalist.
Læs mere
Fold sammen

Normalt vil en så gylden forretning være udsat for en række trusler, men de er svære at få øje på i det danske forsikringsmarked. Ser man på en række potentielle trusler, kan de således alle forholdsvis sikkert skydes ned igen med det samme med gode argumenter.

Eksempelvis: Får selskabernes store overskud kunderne til at gå sin vej og skifte selskab? Nej. Forsikring er lavinteresseområde hos danskerne, der ikke undersøger deres muligheder i så høj grad, som de rationelt burde, og dermed er mobiliteten forholdsvis lav. Samtidig konkluderer forsikringsselskaberne som en tommelfingerregel, at de kunder, der er nemme at lokke til, er nemme at lokke væk igen af konkurrenterne. Derfor har forsikringsselskaberne større og større fokus på at fastholde eksisterende lønsomme kunder i stedet for at jagte nye.

Trues selskaberne af indblanding fra politisk hold? Ikke umiddelbart. Den ansvarlige minister, erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S), forholdte sig for blot en uge siden til problemstillingen, men han kom ikke med nogen konkrete advarsler.

Kan risikoen for hyppigere skybrud og voldsomme storme true selskaberne? Ikke rigtigt. Vejret er svært at spå om, men indtil videre har det ikke været et større problem, end at genforsikring har kunnet dække selskaberne godt ind og holde risikoen nede.

Er de store udenlandske forsikringsselskaber på vej ind i Danmark? Næ. Effektiv drift og den store indtjening har sat sig i form af høje aktiekurser på de danske selskaber, og det gør det for dyrt at købe sig ind. Og starter man fra bunden med et nyt selskab, har man to store udfordringer: 1. Man mangler den enorme database med viden om, hvor skaderne sker, så man kan prissætte korrekt. 2. Forsikring er baseret på tillid, og det er dyrt at skabe denne via markedsføring.

Vil en betydende aktør på markedet igangsætte en voldsom priskrig? Næppe. Så længe alle forsikringsselskaber lever godt af det nuværende prisniveau, hvorfor så sætte prisen ned? Måske kan det give lidt nye kunder til at starte med, men hvis de andre følger med, vil det formentlig udligne sig. Dermed vil det skade alle selskaberne i det lange løb.

Det er altså yderst svært at se, hvad der skal true forsikringsselskaberne. Onsdag kommer Tryg som den første af selskaberne med regnskab for første kvartal i år, og her vil vi ganske sikkert se, at den gyldne forretning er fortsat ind i det nye år.