Indbetal til pension og undgå restskat

Pensionsordninger er nemlig ikke længere nødvendigvis den bedste opsparing for de fleste, som de var for 20 år siden, skriver privatøkonomiske rådgiver, Kim Valentin.

Aldersopsparing er særligt god, hvis du har frie midler, som du ikke skal bruge, inden du går på pension. Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

Dagens klumme er skrevet af Kim Valentin, der er uddannet cand.polit. Partner og administrerende direktør i Finanshuset i Fredensborg, hvor han yder uvildig økonomisk rådgivning til private, mindre virksomheder og organisationer.

Du har tre muligheder, når du frivilligt vil spare op i en pensionsordning: Ratepension, aldersopsparing (aldersforsikring) og livrenter. De tre ordninger fungerer forskelligt og har hver deres virkning i din pensions­opsparing.

Du skal ikke nødvendigvis benytte alle tre typer i din pensionsopsparing, og i nogle tilfælde er det bedre at betale din restskat end at indbetale til pension. Det afhænger af, hvor du er i livet, din indkomst og din likviditet

Pensionsordninger er nemlig ikke længere nødvendigvis den bedste opsparing for de fleste, som de var for 20 år siden. Lovændringer og faldende rente i markedet har udhulet fordelen ved pensionsordningerne som opsparingsform. Pensionsudbyderne har ikke fulgt med, når renten er faldet, og omkostningerne er ikke blevet reduceret tilstrækkeligt til at bevare fordelen ved pen­sionsordningerne.

Kim Valentin er uddannet cand.polit. Partner og administrerende direktør i Finanshuset i Fredensborg, hvor han yder uvildig økonomisk rådgivning til private, mindre virksomheder og organisationer Fold sammen
Læs mere

Undgå restskat

En af de tilbageværende fordele ved at betale til en pensionsordning er, at det giver fradrag i skatten. For at udnytte disse muligheder i år, skal du gøre de nødvendige justeringer inden nytår. Indbetalinger efter 1. januar har ikke effekt i det gamle skatteår.

Det er naturligvis bedst, hvis du allerede har taget højde for det i din forskudsregistrering, så indbetalingerne er sket i løbet af året. Men der kan jo ske fejl, og der kan være indkomster i løbet af året, som du ikke har regnet med. Frem til udgangen af december har du altså muligheden for at rette tallene og eventuelt indbetale til pensionsordninger, så du undgår restskat.

Ratepension

Indbetaling til ratepension giver fradrag i skatten af din personlige indkomst. Det gør det til en meget effektiv måde at undgå restskat. Du kan indbetale og få fradrag for højst 52.400 kroner i 2016.

Det er en fordel at indbetale til rate­- pen­sion, hvis du betaler topskat, men der kan være tilfælde, hvor andre måder at spare op på er bedre. Har du allerede sparet så meget op til pension, at du kommer til at betale topskat, når pensionerne skal udbetales, er det sandsynligvis bedre at betale restskatten og eventuelt afdrage på din gæld.

Betaler du derimod bundskat af sidst tjente krone, risikerer du at tabe på at betale til en ratepension. Det skyldes, at indbetalinger til pensionsordninger kan give modregning i folkepensionens pensions­tillæg.

Er det tilfældet, bliver fordelen af den reducerede indkomstskat til dels og nogen gange mere end det opvejet af ulempen i modregning i folkepensionen, og det fjerner så helt fordelen ved at indbetale til en pensionsordning. Så kan det bedre svare sig at betale din restskat nu.

Det kan ikke betale sig at låne penge på kassekreditten og indbetale til pension for at undgå restskat. Heller ikke selv om den flinke bankrådgiver anbefaler det. Der er altid en bedre løsning.

Livrente

Indbetaler du til en livsvarig livrente, giver det fradrag på samme måde som med ratepen­sionen, men her er der ingen øvre grænse for, hvor meget du må indbetale. Så længe beløbet kan modregnes i den personlige indkomst. På den måde kan du undgå en meget stor restskat ved at indbetale på en livrente.

På samme måde som med ratepensionen er det usikkert, om det er en fordel at indbetale til en livrente, hvis du ikke betaler topskat. Modregningsproblematikken er den samme som for ratepension, men da beløbene kan være meget større, er det endnu vigtigere at gøre det rigtigt. Livrenter har desuden den ulempe, at du ikke kan vide, om du får hele din opsparing udbetalt.

En livrente er en forsikring, hvor du vædder med forsikringsselskabet om, hvor lang tid du lever. I gennemsnit vinder forsikringsselskaberne på dette væddemål – de ville lukke, hvis de ikke gjorde.

Aldersopsparing

Når du indbetaler til en aldersopsparing, får du ikke skattefradrag i din personlige indkomst.

Derfor kan du ikke undgå restskat ved at indbetale til en aldersopsparing. Den eneste skattemæssige fordel er, at skatten på afkast i aldersopsparingen som hovedregel er lavere end for frie midler.

Når jeg alligevel nævner aldersop­sparingen i denne sammenhæng, er det, fordi rigtig mange danskere med fordel kan indbetale til aldersopsparinger frem for livrenter og ratepensioner. Det gælder alle dem, som ikke betaler topskat, og som bliver modregnet i folkepensionen, når de indbetaler til livrenter og ratepensioner.

Du kan i 2016 højst indbetale 28.900 kroner, men det er et nettobeløb, og du skal derfor heller ikke betale skat eller afgift, når pengene udbetales.

Aldersopsparing er særligt god, hvis du har frie midler, som du ikke skal bruge, inden du går på pension, og du i øvrigt ikke har nogen gæld, du kan afdrage på.

Som det fremgår skal du tænke dig om, inden du sætter penge ind på pensionsordningen for at undgå restskat.