IMF efterlyser stor dansk skattereform

Danmark bør gennemføre en omfattende skattereform, der blandt andet finansieres ved at skære ned på boligejernes rentefradrag, indføre brugerbetaling for offentlige ydelser og ophæve skattestoppet, fastslår Den Internationale Valutafond.

Når Skattekommissionens formand Carsten Koch om få uger fremlægger forslag til skattereform, mener den Internationale Valutafond, at det skal indeholde skattelettelser og reducerede rentefradrag. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Niels Harving

Danmark bør gå hårdt til værks med den skattereform, som ventes forhandlet på plads i løbet af foråret, når skattekommissionen med Carsten Koch i spidsen har fremlangt sit skatteudspil.
Det mener den Internationale Valutafond (IMF), som hvert andet år kigger Danmark efter i sømmene og kommer med en række økonomiske og mere politiske anbefalinger.

Det er for at styrke velfærdssamfundet på længere sigt, og øge lysten til at arbejde, at IMF peger på behovet for at sænke skatten på den sidst tjente krone betydeligt.

Gode råd

IMF holder sig ikke tilbage for at komme med gode råd og ideer til, hvordan der kan hentes penge til den slags. Generelt mener IMF, at et bredt sæt af initiativer bør bringes i spil, og til dem hører brugerbetaling for offentlige ydelser, ophævelse af skattestoppet på fast ejendom, så boligskatterne fremover følger inflationen.

Men et reduceret rentefradrag for realkreditlån er også på IMF’s liste over ting, som Danmark med fordel kunne indføre for at styrke vores økonomi på længere sigt.

Danmark får også ros af IMF for at håndtere den aktuelle finanskrise godt. Det er bl.a. samarbejdet mellem den private og offentlige sektor i bankpakke 1, hvor bankerne kommer til at hænge på en del af regningen, IMF synes godt om.

Men den økonomiske politik er også på rette spor i den aktuelle situation, vurderer IMF, som dermed tager luften ud af den kritik, der løbende rettes mod regeringen for ikke at gøre nok for at bekæmpe den økonomiske afmatning.

Godt dansk mix

Danmark skulle have et godt mix med en høj rente, der forsvarer den danske krone, og en svagt ekspansiv finanspolitik, som er med til at holde aktiviteten oppe i en svær tid.

IMF peger på, at Danmark er et af de lande i verden, der har de mest kraftige automatiske stabilisatorer i økonomien. Det vil sige, at vores skatte- og velfærdssystem er med til at tage toppen af både op- og nedture herhjemme.

Nedturene begrænses af vores høje niveau for dagpenge og andre sociale ydelser, mens der bliver lagt låg over opturene på grund af de høje danske marginalskatter. Trods dette venter IMF dog ikke, at der for alvor kommer gang i den økonomiske vækst herhjemme før i 2011, og de peger også på et række områder, hvor Danmark bør stramme op og gøre det bedre i fremtiden.

»Vanskelige valg er nødvendige for at gøre velfærdsstaten forenelig med arbejdsmarkedet,« skriver IMF i sin redegørelse om Danmark. Hermed menes, at lysten til at arbejde bør øges, og muligheden for at være på eksempelvis efterløn, dagpenge eller andre sociale ydelser bør strammes op.

Større arbejdsstyrke

IMF kalder resultaterne af de seneste to årtiers økonomiske politik for »bemærkelsesværdig«, men den peger på, at der let kan komme et langsigtet hul på de offentlige finanser, hvis ikke vi får øget arbejdsstyrken i en tid, hvor befolkningen ældes, og olien og gassen fra Nordesøen slipper op.

Til brug for sine analyser aflagde IMF i efteråret Danmark et besøg, hvor den mødtes med repræsentanter fra både regeringen, Danmarks Nationalbank og flere andre.