Hvornår skylder vi nok til at få gældssanering?

Krisen kradser hos selvstændig erhvervsdrivende, men hvad skal der til for at få en chance for at begynde forfra økonomisk?

Foto: Modelfoto: Sonny Munk Carlsen

? Hvor stor en gæld skal man have for at blive gældssaneret, og hvordan kommer jeg til at stå? Min mand er selvstændig, og krisen har været hård. Nu overvejer vi kraftigt at smide håndklædet i ringen.

Min mand skylder cirka én million kroner vedrørende firmaet og omkring 1,1 million kroner privat - her er halvdelen huslån.

I et anfald af dumhed hæfter jeg for gælden på privatsiden. Hvordan vil det så stille mig, hvis han får gældssanering?

Med venlig hilsen S.

! For at få gældssanering skal man populært sagt være håbløst forgældet, og det er en betingelse, at gældssaneringen vil medføre en varig forbedring af de økonomiske forhold. Betingelserne for at få gældssanering er bestemt i konkurslovens § 197:

Stk.1: Skifteretten kan efter en skyldners begæring afsige kendelse om gældssanering, såfremt skyldneren godtgør, at skyldneren ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og det må antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold.

Stk.2: Kendelse om gældssanering kan i almindelighed ikke afsiges, såfremt 1) skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede, 2) skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld a) er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, b) er opstået som følge af, at skyldneren har påtaget sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til skyldnerens økonomiske situation, c) er stiftet med henblik på forbrug, eller d) er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk, 3) en ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold, 4) skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor, 5) skyldneren har indrettet sig med henblik på gældssanering, eller 6) skyldneren stifter ny gæld, efter at gældssaneringssag er indledt.

Stk.3. Ved skifterettens afgørelse efter stk. 2 skal der lægges vægt på gældens alder.

Sådan lyder lovteksten, men gældssanering opnås på grundlag af en konkret vurdering af ansøgerens forhold, og det er umuligt at svare entydigt ud fra dine oplysninger. Som tommelfingerregel kan det dog siges, at en erhvervsaktiv ansøger med en samlet gæld på mindre end cirka 350.000 kroner nok ikke skal forvente at få gældssanering. Ved ægtefæller er det målet med gældssanering, at ægtefællernes samlede økonomiske situation skal løses. Jeg vil derfor anbefale, at I begge søger gældssanering. Viser det sig imidlertid, at det alene er din mand, som opfylder betingelserne for at få gældssanering, medfører det, at banken kan rette det resterende krav mod dig, da I formentlig hæfter solidarisk for gælden.

Med venlig hilsen Susanne Jakobsen, advokat, Forum Advokater