Hvorfor fik jeg ikke besked om min brors død?

Hvis båndene mellem afdøde og familien er tyndslidte, kan det være et stort arbejde overhovedet at finde arvingerne.

Folk med fjerne slægtninge skal se at få lavet et testamente, lyder første del af Brevkassens råd. Fold sammen
Læs mere

? Da min bror døde, kontaktede bobestyreren kommunen, som ikke kendte til nogen arvinger. Heller ikke henvendelser til folkeregisteret eller Rigsarkivet gav resultat.

Ved en tilfældighed ved besøg på adressen finder vi ud af, at vores bror er død, uden at nogen af vi søskende har hørt noget. Jeg synes, at sagen er utroligt dårligt kørt fra officiel side - hvorfor henvender man sig ikke til sognepræsten, som kan oplyse om slægtninge via dåbsattesten?

Hvor længe kan bobestyreren holde på sådan en sag ?

Med venlig hilsen C.

! Til indledning vil jeg sige, at denne historie skal minde især folk med fjerne slægtninge om at få lavet et testamente. Det vil typisk sikre, at formuen ikke udvandes ved fordeling mellem et hav af søskende og søskendebørn, som man ikke har haft så meget kontakt med gennem livet. Men det vil normalt også betyde, at bobestyrer har en mulighed for at finde dem, der så skal arve.

Dit spørgsmål er i virkeligheden meget upræcist. Jeg sidder i al fald tilbage med en række tanker om, hvad der egentlig er sket. Hovedtanken hos mig er, at afdøde ikke har haft så megen interesse i sin familie (og omvendt), at der er efterladt besked om, hvem der er nærmeste pårørende. For nogen dukker familiekærligheden først for alvor frem, når afdødes lommer skal tømmes.

Det moderne Danmark er velregistreret via CPR-registeret. Via det kan man relativt let finde ud af, om en person har børn. Hvis ikke kan man finde forældre og deres børn, altså afdødes søskende. Der er forskel på, hvad man som privatperson og som myndighed kan gå ind og finde i systemet. CPR-registreret blev først etableret i 1968. Derfor kan det af og til være en større opgave at finde arvinger.

Du har sikkert læst efterlysninger af pårørende i aviserne. Nogle mennesker lever en isoleret tilværelse uden kontakt til nær familie.

Grundigheden i bobestyrers efterlysning af arvinger afhænger blandt andet af boets formueforhold. Hvis afdøde kun efterlader sig en yderst begrænset formue, vil der kunne foretages boudlæg uden om de legale arvinger til den, der afholder omkostningerne til begravelsen. Man kan også forestille sig, at en person nok har aktiver, men at aktiverne er mindre end passiverne. I så fald vil bobestyrerens opgave være at få realiseret aktiverne efter samme principper som ved konkurs. Heller ikke i den situation er der noget behov for at lede efter arvinger.

Hvis derimod boet er solvent, skal bobestyrer måske i gang med et større efterforskningsarbejde for at finde arvingerne. Der er lidt forskel på, hvor grundig de forskellige skifteretter kræver, at bobestyrer skal være i efterlysningen af arvingerne.

Typisk retter vi henvendelse til Rigsarkivet, som har en del oplysninger samlet. Det er oplysninger, som man har fået fra kommunerne. Hvis ikke Rigsarkivet har fået noget fra den pågældende kommune, retter vi selv henvendelse til kommunen, hvis vi ved, hvilken kommune der er tale om.

Du har også ret i, at man vil kunne finde oplysninger i kirkebøgerne. Heller ikke det er imidlertid helt let. Hvis et forældrepar er flyttet nogle gange i den periode, hvor de har lagt børn til, kan man slet ikke være sikker på ad den vej at finde de relevante oplysninger. Til gengæld går der somme tider hul på bylden, når den første slægtning er fundet.

Erfaringsmæssigt kan den proces, som jeg beskriver her, godt være tung og lang også i tid. Det er i al fald ikke så let, som du får det til at lyde.

Skæringsdagen i et bobestyrerbo skal efter loven være senest to år efter dødsdagen. Hvis der er særlige omstændigheder, som kræver en længere bobehandling, kan bobestyreren bede skifteretten om forlængelse. Princppet er så, at skifteretten løbende skal have en redegørelse for boets forhold.

Skifteretten kan i øvrigt afsætte en bobestyrer, der ikke gør arbejdet godt nok.

Med venlig hilsen, Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk