Hvorfor blev arven efter halvbror givet væk?

Et lille dødsbo kan blive udlagt til den, der betaler begravelsen.

Ved et såkaldt boudlæg er der ikke tale om et egentligt skifte. Fold sammen
Læs mere
Foto: Iris/Scanpix

? Min halvbror døde sidste år - han er barn fra min afdøde mors første ægteskab. Jeg havde ikke haft kontakt med ham i nogle år og fik ingen meddelelse om hans dødsfald, førend jeg selv kontaktede hans kusine efter at have modtaget brev om udbetaling af en lille pension.

Jeg har ikke modtaget besked fra hverken skifteretten eller andre. Kusinen havde tømt hans ejerlejlighed og givet indboet til sine børn - derudover var der »mere gæld end arv«, sagde hun.

Hvorfor får jeg ikke meddelelse om hans død, og skulle jeg ikke give samtykke til at fordele arven?

Med venlig hilsen S.

! Når et menneske dør, skrives en dødsattest, og der sker indberetning til begravelsesmyndigheden, nemlig bopælspræsten i afdødes bopælssogn. Anmodning om begravelse eller bisættelse gives af afdødes nærmeste eller andre. Hvis ingen fremsætter anmodningen, fremsættes den af kommunen. Findes der ingen pårørende til afdøde eller andre nærtstående personer, er det afdødes bopælskommune, der skal anmelde dødsfaldet, ligesom det også er kommunen, der dækker udgiften til begravelsen.

Det lyder, som om der har været tale om et såkaldt boudlæg. Det er ikke et egentligt skifte. Bestemte aktiver - for eksempel afdødes indbo og bankindestående - bliver udlagt til den eller dem, der betaler begravelsen. Aktiverne bliver ikke delt efter arvelovens almindelige regler. Der sker ingen indkaldelse af afdødes kreditorer, idet der ikke er nogen, som overtager afdødes gæld. Reglerne er blandt andet begrundet i, at det savner mening at starte en egentlig dødsbobehandling, når der ikke er flere aktiver. Der kan ske boudlæg, hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige udgifter til begravelsen, sikring af boets aktiver, midlertidige foranstaltninger, vurdering af aktiver og retsafgifter og af gæld, som er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde, ikke overstiger ca. 40.000 kroner.

Familien underrettes ikke af det offentlige omkring dødsfald, men skifteretten vil – når der sker skiftebehandling – sikre, at kendte arveberettigede indkaldes. Det sker ikke, når der ikke foretages skiftebehandling.

Du kan kontakte skifteretten, hvor din bror boede, og forhøre dig om, hvad der er sket.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk