Hvordan virker gælds­sanering efter skilsmisse?

Gældssanering er tænkt som en mulighed for at begynde på en frisk.

Foto: Andrey Burmakin

? I 2013 fik min eksmand og jeg gældssanering. Vi er efterfølgende blevet skilt, og min eksmand er blevet gift igen. Hvis min eksmand stopper med at betale på sin del af gældssaneringen, vil jeg så hæfte for hans del?

Min eksmand har en forsikring i fagforening, som han betaler til, og som kommer til udbetaling, hvis han dør, inden han er fyldt 65 år. Han kan selv bestemme, hvem der skal have disse penge. Han er blevet syg og har ikke langt igen, og selv om vi er skilt, og han er gift igen, har han skrevet mig og vores børn på til at dele de penge.

Mit spørgsmål er; vil de penge gå til at betale på gældssaneringen, eller vil vi få dem udbetalt?

Med venlig hilsen Q.

! Da I fik gældssanering, er der blevet afsagt en gældssaneringskendelse for dig og en for din mand. Du skal betale en dividende til dine kreditorer, og han skal betale til sine kreditorer. Dividende er et udtryk for den procent, som de får af deres tilgodehavende.

Man kan tænke, at kreditorerne på den måde får »dobbelt dækning«, da de får noget både fra dig og fra ham. Omvendt kan man også tænke, at de bliver særligt dårligt stillede, fordi begge deres skyldnere ikke har kunnet betale. Når to personer hæfter sammen for en gæld, vil kreditor jo kunne vælge at holde sig til den, der kan betale.

Ægtefæller er selvstændige juridiske personer. Du kommer derfor ikke til at hæfte, hvis han misligholder sine forpligtelser.

Med hensyn til livsforsikringen vil du ikke være forpligtet til at betale af på din gældssanering med beløbet. Der er derimod intet i vejen for, at du kan vælge at gøre det. Hele ideen med gældssanering er, at man skal have mulighed for at starte på en frisk efter gældssaneringen.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk