Hvordan vikles fraskilt ud af belånt bolig?

Det er uklogt at skrive under på noget, som på kort sigt dulmer den økonomiske smerte ved skilsmisse.

Læs mere
Fold sammen

SPØRGSMÅL

Min kæreste blev skilt for fem år siden efter at have været gift i 20 år. De boede i hus, men han har aldrig stået på skødet, og konen har ikke særeje. Da de blev skilt, lavede de heller ikke bodeling. De havde taget et lån i huset, da konen var gået fallit med en forretning.

Da huset ikke kunne sælges uden at komme ud med en stor gæld, blev konen i sit hus og tog realkreditlån. Min kæreste måtte så tage det andet lån i huset. De kautionerede gensidigt for hinandens lån, men min kæreste vil gerne ud af det med de lån i huset, fordi han har fundet ud af, at der er flyttet en ny mand ind i huset, og han har fundet ud af, at han ikke får del i huset, hvis hun sælger.

Kan han forlange en bodeling nu eller forlange, at hun skal sælge, så han bliver gældfri? Han vil hellere ud af at være kautionist på hendes realkreditlån. Eller hvad kan han gøre?

Med venlig hilsen A.

Svar:

Det er en problemstilling, som vi vist har været inde på flere gange her i Brevkassen. Mange kommer i en ulykkelig situation som den, du beskriver, da det ikke er helt usædvanligt, at et hus ikke kan overtages af den ene ægtefælle ved skilsmisse, eller som her, at eventuelle kautioner eller medhæftelser ikke lige kan sløjfes.

Selv om jeg godt kan sætte mig ind i, hvor svært og håbløst det har været på det pågældende tidspunkt, er mit hovedbudskab med det meget diffuse svar nedenfor, at man ikke bare lige skal skrive under på et eller andet, som virker ret enkelt. Der er nemlig ikke i din fortælling noget, der siger mig, at det var fornuftigt, at han skrev under på de nye lån. Tværtimod virker det uklogt for ikke at bruge det stærkere ord »dumt«.

Jeg ved godt, at det koster at søge professionelt råd i sådan en situation, hvor pengene ikke sidder løst. Men det kan ende med at være dyrt ikke at få det gjort.

I skilsmissesituationen står man ofte ret magtesløs. I din kærestes situation er det et problem, at huset står i den enes navn alene, men samtidig sådan, at de har optaget lån, som de begge hæfter for. Det synes at have været helt galt, fordi der åbenbart er optaget et nyt lån i forbindelse med skilsmissen, som han er blevet kautionist på. Hvorfor de lån er optaget, melder historien ikke noget om. Dine formuleringer er ikke klokkeklare, men jeg forstår dig sådan, at hustruens hus står i hendes navn, og at din kæreste ikke havde noget hus, men alligevel formelt overtog det ene lån, og at de i øvrigt kautionerer for begge lånene, så konsekvensen reelt er, at de begge hæfter for det samlede lån, men at hun stadigvæk har huset. Hvis det er rigtigt forstået, må jeg endda sige, at det er en usædvanlig konstruktion, som kreditforeningerne almindeligvis ikke går ind i. Det lyder faktisk, som om de har forsøgt at beskytte sig selv og har fået din kæreste lokket i en gældssituation, som han ellers ikke ville have stået i.

Dermed står din kæreste i en rigtigt bøvlet situation. Jeg håber faktisk ikke, at de har fået rådgivning i forbindelse med den konstruktion – fra andre end kreditforeningen eller banken, forstås. Huset er sikkert steget noget i værdi på de fem år. Mit råd er, at han forsøger at få gang i en bodeling eventuelt gennem skifteretten. Hvis ikke der er sket bodeling dengang, er der i det mindste en chance for, at han kan komme igennem med en bo­behandling, hvor det nærmere kan afklares, hvordan formueforholdene var på det tidspunkt, hvor de blev separeret eller skilt. Hvis man når frem til, at boet ikke er delt, vil det muligvis være husets værdi i dag, der skal lægges til grund ved værdiansættelsen, da man ikke under de konkrete omstændigheder kan slå entydigt fast, at huset i bodelingen er »overtaget« af hustruen. Men det komplicerer problemstillingen, at det jo i forvejen var hendes hus alene.

Blot lige for en ordens skyld vil jeg nævne, at en bodeling ikke forældes efter de almindelige regler, der gælder for andre krav. Men han skal ikke trække tingene ud så meget mere, før han får gjort noget. For tiden kan godt spille en rolle i sidste ende.

Kort og godt: Din kæreste skal forsøge at få noget mere konkret rådgivning end den, jeg kan give i en brevkasse baseret på en kort beskrivelse. Det er ikke sikkert, at der i sidste ende er noget at komme efter, men jeg kan ikke udelukke det. Til gengæld kan jeg med sikkerhed sige, at hvis han havde søgt råd­givning, inden han underskrev lånedokumenterne, ville han næppe være helt så besværligt stillet.

Med venlig hilsen

Viggo Bækgaard,

advokat (H) og mediator,

www.ForumAdvokater.dk